Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm My

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam như thế nào? – Ngọc Quý (Bình Phước)

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam là tổ chức gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam (Hình từ internet)

1. Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam là tổ chức gì?

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam (dưới đây gọi là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp (dưới đây gọi là Hội viên) hoạt động trong lĩnh vực kính xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực kính xây dựng trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kính xây dựng trên thế giới theo quy định của pháp luật.

(Điều 2 Điều lệ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-BNV)

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam

Nhiệm vụ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam bao gồm:

- Tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhằm mục đích đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hội viên trong Hiệp hội nhằm cùng nhau làm tốt công tác xây dựng và phát triển ngành kính xây dựng Việt Nam.

- Đại diện cho hội viên kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về các chủ trương, chính sách, biện pháp liên quan đến lĩnh vực kính xây dựng, hỗ trợ hội viên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này nhằm tạo điều kiện cho ngành phát triển ổn định và bền vững.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm và phát triển thị trường kính xây dựng và giúp đỡ hội viên tránh được các vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh, xác lập quyền và nghĩa vụ của mình.

- Hướng dẫn và giúp đỡ hội viên xây dựng và bảo vệ thương hiệu của hội viên.

- Cập nhật và cung cấp cho các hội viên các thông tin về chính sách, pháp luật và các chủ trương của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng và phát triển ngành kính xây dưng.

- Hướng dẫn, giám sát các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và quy định của Hiệp hội.

- Tổng hợp ý kiến của các hội viên để kiến nghị với Nhà nước về chính sách, cơ chế đối với ngành kính xây dựng Việt Nam, tạo điều kiện cho ngành phát triển ổn định và bền vững.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hội viên. Tham gia hòa giải tranh chấp giữa các hội viên.

- Giới thiệu thành tựu và năng lực của các Hội viên trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

- Thu thập, cung cấp thông tin về thị trường, công nghệ, khoa học, quản lý, kinh tế cho các hội viên.

- Xuất bản tạp chí, tập san và các ấn phẩm khác thuộc lĩnh vực chuyên ngành kính xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, tọa đàm trao đổi ý kiến, tập huấn và hỗ trợ đào tạo, thực tập ở trong và ngoài nước về lĩnh vực kính xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

- Giúp đỡ, tư vấn cho các Hội viên trong việc chọn thầu tư vấn, giới thiệu hợp đồng hoặc trực tiếp ký kết hợp đồng.

- Triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm giữa các Hiệp hội và các tổ chức trong nước và nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động, phục vụ cho mục đích và hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Quan hệ với các tổ chức Quốc tế, tạo môi trường phát triển ngành kính xây dựng Việt Nam hòa nhập với Khu vực và Thế giới.

Tổ chức tham quan chuyên đề trong và ngoài nước. Tham dự Hội nghị Quốc tế về kính xây dựng.

Tổ chức các chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm của các nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện những công việc khác khi được Nhà nước Việt Nam yêu cầu.

(Điều 5 Điều lệ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-BNV)

3. Quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam

Quyền hạn của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam bao gồm:

- Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội, hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

- Được gây Quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Được tham gia ký kết và thực hiện các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế, các hoạt động quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp giữa các hội viên trong việc chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển thị trường kính xây dựng.

- Thành lập và giải thể các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

- Khen thưởng các hội viên có thành tích trong thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.

(Điều 6 Điều lệ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-BNV)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

286 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;