Điều kiện gia nhập Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

Điều kiện gia nhập Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm My

Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam là tổ chức gì? Điều kiện gia nhập Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam là gì? – Mỹ Linh (Hà Nội)

Điều kiện gia nhập Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

Điều kiện gia nhập Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam (Hình từ internet)

1. Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam là tổ chức gì?

Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bê tông (bao gồm vật liệu, thiết kế, sản xuất, chế tạo cấu kiện và thiết bị, thi công, kiểm tra chất lượng, thử nghiệm, nghiên cứu và đào tạo).

(Điều 2 Điều lệ Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 20/2005/QĐ-BNV)

2. Điều kiện gia nhập Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

- Hội viên tập thể: Là các Tổ chức của Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc lĩnh vực bê tông, bê tông cốt thép và vật liệu bê tông trong cả nước. Mỗi đơn vị hội viên tập thể có một người đại diện là thủ trưởng đơn vị hoặc một người do thủ trưởng đơn vị chỉ định. Người đại diện đơn vị hội viên tập thể được gọi là Hội viên đại diện.

- Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam là các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đào tạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bê tông, bê tông cốt thép và vật liệu bê tông tình nguyện gia nhập Hội.

- Điều kiện gia nhập Hội: Mỗi đơn vị và cá nhân muốn trở thành Hội viên của Hội cần gửi cho Hội bản đăng ký gia nhập Hội theo mẫu quy định. Ban chấp hành Hội sẽ xem xét quyết định và thông báo cho tất cả Hội viên được biết. Khi không họp được Ban chấp hành Hội thì Ban thường vụ Hội sẽ xem xét quyết định và báo cáo với Ban chấp hành vào kỳ họp gần nhất.

Hội viên muốn ngừng sinh hoạt Hội thì phải gửi ý kiến bằng văn bản cho Hội. Ban chấp hành hoặc Ban thường vụ Hội sẽ xem xét quyết định thời gian ngừng sinh hoạt Hội của Hội viên đó.

- Hội viên danh dự: Là những công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài không phải là Hội viên chính thức của Hội, nhưng có uy tín lớn và có nhiều đóng góp cho Hội thì được Hội tôn vinh là Hội viên danh dự của Hội. Hội viên danh dự không tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban chấp hành Hội, không được biểu quyết các vấn đề của Hội nhưng được mời tham dự các buổi sinh hoạt thích hợp của Hội và được hỏi ý kiến về những vấn đề cần thiết khác trong hoạt động hội.

(Điều 6 Điều lệ Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 20/2005/QĐ-BNV)

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

3.1. Nghĩa vụ của Hội viên Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

- Thực hiện đúng Điều lệ Hội và quy định của Tổng hội XDVN. Thực hiện nghị quyết Đại hội và quyết định của Banh chấp hành và Ban thường vụ Hội. Thực hiện các cam kết và thỏa thuận giữa các Hội viên của Hội.

- Tham gia vào các hoạt động của Hội. Đoàn kết, hợp tác giúp đỡ các Hội viên khác. Tuyên truyền phát triển Hội viên mới.

- Bảo vệ danh dự của Hội và quyền lợi của Hội viên trước pháp luật.

- Tham gia sinh hoạt Hội và đóng Hội phí theo quy định.

(Điều 7 Điều lệ Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 20/2005/QĐ-BNV)

3.2. Quyền lợi của Hội viên Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

- Được nêu ý kiến với Ban thường vụ Hội xem xét và kiến nghị với các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về vấn đề thuộc cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các Hội viên.

- Được Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật, hoặc làm trung gian hòa giải những tranh chấp giữa các Hội viên. Được Hội hỗ trợ giải pháp trong hoạt động nghề nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Được tham gia các hội nghị khoa học và các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội tổ chức. Được Hội cung cấp các số liệu thông tin trong ngành bê tông, các tiêu chuẩn kỹ thuật về bê tông mới ban hành và các ấn phẩm thông tin do Hội xuất bản. Được tham gia vào trang website và các ấn phẩm thông tin của Hội.

- Được tham dự và biểu quyết thông qua nghị quyết của các hội nghị do Hội tổ chức. Được ứng cử và bầu cử vào Ban chấp hành Hội.

(Điều 8 Điều lệ Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 20/2005/QĐ-BNV)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

265 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;