Danh mục 105 TTHC lĩnh vực GTVT thực hiện qua Bưu điện

Ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ký Quyết định 2244/QĐ-BGTVT, công bố danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Trong đó:

 

  • 52 TTHC lĩnh vực đường bộ;
  • 10 TTHC lĩnh vực đường sắt;
  • 43 TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa.

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện

2

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

5

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

6

Cấp Giấy chứng nhận, đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời

7

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

8

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

9

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

12

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

13

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

14

Cấp phù hiệu xe nội bộ, xe trung chuyển, xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

15

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ, xe trung chuyển, xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

16

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

17

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

18

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

19

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

20

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

21

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

22

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

23

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

24

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào

25

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

26

Cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường  bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

27

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

28

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

29

Công bố đưa trạm dừng nghỉvào khai thác

30

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

31

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

32

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

33

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

34

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

35

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

36

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

37

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

38

Cấp, cấp lại Giấy phép xe tập lái

39

Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

40

Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2

41

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

42

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường

43

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

44

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

45

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

46

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

47

Chấp thuận, cấp phép xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác

48

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

49

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

50

Cấp, cấp lại giấy phép lái xe quốc tế - IDP

51

Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

52

Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Cấp, cấp lại Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

2

Cấp, cấp lại Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

3

Sát hạch cấp mới, cấp lại giấy phép lái tàu

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký

6

Quyết định bãi bỏ đường ngang

7

Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang

8

Gia hạn giấy phép xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đường ngang

9

Cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

10

Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

2

Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

3

Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia

4

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài

5

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

6

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi toàn quốc và các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi toàn quốc và các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

9

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

10

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

11

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

13

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

14

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

15

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất, hỏng

18

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

19

Dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất, hạng nhì trong phạm vi toàn quốc; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa và dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn đặc biệt

20

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất, hạng nhì trong phạm vi toàn quốc; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt

21

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

22

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ

23

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

24

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

25

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề

26

Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

27

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa

28

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

29

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

30

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

31

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

32

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

33

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

34

Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường Thủy nội địa địa phương

35

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

36

Công bố đóng, mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng

37

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

38

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

39

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

40

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân VN

41

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

42

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

43

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

 
Xem chi tiết Quyết định 2244/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
265 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Tổng hợp các khoản thu và khoản chi ngân sách nhà nước

Tổng hợp các khoản thu và khoản chi ngân sách nhà nước hiện nay được quy định gồm những khoản nào? - Thanh Tuyền (Long An)

Điều tra viên, Cán bộ điều tra không được làm những việc nào?

Cho tôi hỏi những việc nào mà Điều tra viên, Cán bộ điều tra không được làm theo quy định hiện hành? – Tiến Dũng (Đà Nẵng)

Hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Cho tôi hỏi việc điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài được quy định thế nào? - Duy Nam (Tiền Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;