Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế
Nguyễn Thị Diễm My

Thanh tra Bộ Y tế có trụ sở ở đâu? Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế như thế nào? – Thanh Mai (Bình Thuận)

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Vị trí và chức năng của Thanh tra Bộ Y tế

- Thanh tra Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

- Thanh tra Bộ có tên giao dịch bằng Tiếng Anh là Ministry Inspectorate, Ministry of Health (MI - MOH).

- Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản tạm giữ theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

(Điều 1 Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2023)

2. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế

- Thanh tra Bộ có: Chánh Thanh tra Bộ, các Phó Chánh Thanh tra Bộ, Thanh tra viên và công chức khác.

- Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chánh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ theo quy định của pháp luật.

- Các Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ; các Phó Chánh Thanh tra Bộ giúp việc cho Chánh Thanh tra Bộ và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

- Tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ:

+ Phòng Thanh tra Y tế dự phòng (P1);

+ Phòng Thanh tra Khám chữa bệnh, Bảo hiểm Y tế và Dân số (P2);

+ Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm và Trang thiết bị Y tế (P3);

+ Phòng Thanh tra Hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp dân, giải quyết đơn thư (P4);

+ Phòng Tổng hợp và Xử lý sau thanh tra (P5).

- Cơ chế hoạt động:

+ Thanh tra Bộ hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Thanh tra Bộ do Chánh Thanh tra Bộ quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ được Bộ trưởng Bộ Y tế giao:

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng thuộc Thanh tra Bộ được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái theo các quy định của pháp luật;

+ Thanh tra viên, công chức của Thanh tra Bộ được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật;

+ Các chức danh Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

- Biên chế:

Biên chế của Thanh tra Bộ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Chánh Thanh tra Bộ.

(Điều 3 Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2023)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

158 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;