Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Thị Diễm My

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm những cơ quan nào? Về sở hữu trí tuệ thì Bộ Khoa học và Công nghệ có những nhiệm vụ gì? – Trúc Linh (Bình Thuận)

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

+ Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

+ Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

+ Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

+ Vụ Công nghệ cao.

+ Vụ Năng lượng nguyên tử.

+ Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.

+ Vụ Kế hoạch - Tài chính.

+ Vụ Pháp chế.

+ Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Vụ Hợp tác quốc tế.

+ Văn phòng Bộ.

+ Thanh tra Bộ.

+ Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

+ Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

+ Cục Sở hữu trí tuệ.

+ Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

- Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm:

+ Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Báo VnExpress.

+ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Trung tâm Công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ theo thẩm quyền được giao.

(Điều 3 Nghị định 28/2023/NĐ-CP)

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ về sở hữu trí tuệ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ về sở hữu trí tuệ được quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 28/2023/NĐ-CP như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về sở hữu trí tuệ.

- Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; quy định quy trình, thủ tục đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền sở hữu công nghệ của tổ chức, cá nhân.

- Quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác lập, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

- Hướng dẫn về nghiệp vụ sở hữu công nghiệp cho các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, giám định về sở hữu công nghiệp và các dịch vụ khác về sở hữu trí tuệ.

- Chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân công của Chính phủ.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

161 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
Liên quan Bài viết
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;