Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo công tác giáo dục thể chất cơ sở giáo dục tiểu học

Xin cho tôi hỏi chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo công tác giáo dục thể chất cơ sở giáo dục tiểu học thế nào? - Hà Nam (Bình Phước)

Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo công tác giáo dục thể chất cơ sở giáo dục tiểu học (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo công tác giáo dục thể chất cơ sở giáo dục tiểu học

Ngày 13/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quyết định 3814/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

Theo đó, chương trình bồi dưỡng được áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

1. Mục tiêu của chương trình

- Mục tiêu chung nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục tiểu học những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, tổ chức các hoạt động thể thao trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu đổi mới và góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

- Mục tiêu cụ thể

+ Nâng cao năng lực khai thác và vận dụng hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao trường học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

+  Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thể thao phù hợp với điều kiện thực tiễn trong cơ sở giáo dục tiểu học.

+ Có kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu thể thao; kết hợp dinh dưỡng hợp lý với hoạt động thể lực.

+ Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và huy động các nguồn lực trong triển khai tổ chức các hoạt động thể thao.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo công tác giáo dục thể chất cơ sở giáo dục tiểu học

- Khối lượng kiến thức và thời lượng bồi dưỡng

+ Tổng số: 04 chuyên đề

+ Thời lượng 75 tiết bao gồm: Lý thuyết (nghiên cứu, trao đổi, thảo luận tập trung, tự nghiên cứu tài liệu); thực hành (khảo sát thực tế, thực hành bài tập chuyên đề, thực tập tình huống) và thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định của chương trình.

- Cấu trúc tổng thể chương trình

STT

Nội dung

Tổng số tiết

1

Hướng dẫn thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục tiểu học

10

2

Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện, thi đấu thể thao cho học sinh tiểu học

30

3

Kỹ năng đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu thể thao; Kỹ năng kết hợp dinh dưỡng hợp lý với hoạt động thể lực

20

4

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và huy động các nguồn lực trong triển khai tổ chức các hoạt động thể thao trường học

15

 

Tổng

75

- Cấu trúc chi tiết chương trình

+ Chuyên đề 1: Hướng dẫn thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

++ Mục tiêu:

Vận dụng hiệu quả hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

++ Nội dung, hình thức tổ chức và thời lượng:

Nội dung

Tổng số tiết

Vị trí, vai trò, ý nghĩa của tổ chức các hoạt động thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục tiểu học

2

Hệ thống các văn bản hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật trong triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

5

Trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học

3

Tổng cộng

10

+ Chuyên đề 2: Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện, tổ chức thi đấu thể thao phù hợp với phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu học.

++ Mục tiêu:

* Nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể, chi tiết đối với các hoạt động thể thao trường học.

* Hoàn thiện kỹ năng tổ chức, triển khai có hiệu quả phong trào tập luyện, tham gia thi đấu thể thao.

++ Nội dung, hình thức tổ chức và thời lượng:

Nội dung

Tổng số tiết

Các bước xây dựng kế hoạch tổng thể, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch

5

Kỹ năng chuẩn bị, tổ chức hoạt động thể thao cấp trường

20

Kỹ năng chuẩn bị, tuyển chọn, thành lập đội tham gia các giải thể thao học sinh

5

Tổng cộng

30

+ Chuyên đề 3: Kỹ năng đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu thể thao, kỹ năng kết hợp dinh dưỡng hợp lý với hoạt động thể lực và hình thành kỹ năng sống cơ bản.

++ Mục tiêu:

* Có kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu một số chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể thao.

* Biết hướng dẫn sử dụng dinh dưỡng hợp lý, đúng cách trong quá trình tập luyện thể dục thể thao và hình thành kỹ năng sống cơ bản cho học sinh tiểu học.

++ Nội dung, hình thức tổ chức và thời lượng:

Nội dung

Tổng số tiết

Phòng ngừa chấn thương và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu một số chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể thao

10

Kỹ năng sử dụng dinh dưỡng hợp lý, đúng cách trong quá trình tập luyện thể thao và thi đấu thể thao

5

Hình thành một số kỹ năng sống cơ bản thông qua các hoạt động thể thao và thi đấu thể thao

5

Tổng cộng

20

+ Chuyên đề 4: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và huy động các nguồn lực trong triển khai tổ chức các hoạt động thể thao trường học.

++ Mục tiêu:

* Hiểu được vai trò và sự cần thiết của công nghệ thông tin, hoạt động truyền thông đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

* Có kỹ năng khai thác, ứng dụng một số cơ sở dữ liệu các môn thể thao, các ứng dụng có sẵn trong hoạt động tổ chức tập luyện, thi đấu thể thao.

* Một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức hoạt động truyền thông thể thao.

++ Nội dung, hình thức tổ chức và thời lượng:

Nội dung

Tổng số tiết

Vai trò và sự cần thiết của công nghệ thông tin, hoạt động truyền thông đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

5

Kỹ năng khai thác, ứng dụng một số cơ sở dữ liệu các môn thể thao, các ứng dụng có sẵn trong hoạt động tổ chức tập luyện, thi đấu thể thao

5

Kỹ năng huy động các nguồn lực trong triển khai tổ chức các hoạt động thể thao trường học

5

Tổng cộng

15

 Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

426 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;