Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Trần Thanh Rin

Tôi muốn hỏi các trường hợp nào thì sẽ thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch? - Trang Hoàng (Gia Lai)

Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bao gồm những gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (bao gồm cả đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng cấp nước sạch) gồm: công trình khai thác nước, công trình xử lý nước, mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch và các công trình phụ trợ có liên quan.

2. Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị thu hồi trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Khi có sự thay đổi về quy hoạch, phân cấp quản lý.

- Tài sản được giao không đúng đối tượng; sử dụng sai mục đích; cho mượn tài sản.

- Bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

- Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả và không bền vững theo đánh giá của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tài sản bán đấu giá theo Điều 8 Nghị định 43/2022/NĐ-CP nhưng quá thời hạn thanh toán phải thu hồi theo quy định tại Nghị định 43/2022/NĐ-CP.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã giao cho cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 43/2022/NĐ-CP thực hiện theo các hình thức sau:

- Thu hồi.

- Điều chuyển.

- Thanh lý.

- Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

- Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 17 Nghị định 43/2022/NĐ-CP)

4. Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản

Theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 43/2022/NĐ-CP, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản như sau:

(1) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

+ Hồ sơ gồm:

(i) Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản (trong đó nêu rõ lý do thu hồi): 01 bản chính;

(ii) Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản; địa chỉ; loại hình công trình; năm đưa vào sử dụng; diện tích; công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế; giá trị; tình trạng tài sản): 01 bản chính;

+ Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

(2) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) tổng hợp, có ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại (1), gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

(3) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên), hồ sơ theo quy định tại (2) (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan về việc thu hồi tài sản.

(4) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý kiến về đề nghị thu hồi tài sản.

(5) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản đề nghị (kèm theo ý kiến của các cơ quan có liên quan) và hồ sơ quy định tại (1), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

(6) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

Nội dung chủ yếu của Quyết định gồm:

- Tên cơ quan, đơn vị có tài sản bị thu hồi;

- Danh mục tài sản thu hồi (tên tài sản; địa chỉ; loại hình công trình; năm đưa vào sử dụng; diện tích; công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế; giá trị; tình trạng tài sản); lý do thu hồi;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

(7) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định thu hồi tài sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị có tài sản bị thu hồi thực hiện bàn giao tài sản cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch để xử lý theo quy định tại (3), thực hiện báo cáo tài sản theo Mẫu số 01B, Mẫu số 01C quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 43/2022/NĐ-CP.

Mẫu số 01B
Mẫu số 01C

Trong thời gian chờ xử lý, cơ quan, đơn vị có tài sản bị thu hồi có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ tài sản theo quy định của pháp luật.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
209 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Cho tôi hỏi quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài thế nào? - Duy Minh (Long An)

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nguyên tắc và điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định ra sao? - Khiết Lâm (Long An)

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Xin cho hỏi để miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cần có những điều kiện gì? - Thuận Khánh (Kiên Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;