Các trường hợp giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới nhất

Xin hỏi trường hợp nào thì giải thế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới nhất? Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể như thế nào? - Thanh Tuấn (Hà Nội)

Các trường hợp giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới nhất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Các trường hợp giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới nhất

Theo Điều 97 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục giải thể theo một trong hai trường hợp sau đây:

- Giải thể tự nguyện theo nghị quyết Đại hội thành viên;

- Giải thể bắt buộc theo quyết định của Toà án hoặc khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, trừ trường hợp luật khác có quy định khác.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người giữ chức danh có liên quan trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về giải thể tại Luật Hợp tác xã năm 2023.

2. Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể

Căn cứ theo Điều 101 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể như sau:

(i) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể thực hiện thu hồi, xử lý quỹ chung không chia và tài sản chung không chia; thu hồi các tài sản khác; chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

(ii) Quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể được xử lý theo các nguyên tắc sau đây:

- Phần quỹ chung không chia hình thành từ tiền chuyển nhượng, thanh lý tài sản chung không chia do Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ được chuyển vào ngân sách nhà nước;

- Phần quỹ chung không chia theo quy định tại khoản 4 Điều 84 Luật Hợp tác xã năm 2023 được thực hiện theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản (iv)(v) bên dưới;

- Phần quỹ chung không chia theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 84 Luật Hợp tác xã năm 2023 được thực hiện theo quy định tại khoản (iv)(v) bên dưới.

(iii) Tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể được xử lý theo các nguyên tắc sau đây:

- Tài sản chung không chia theo quy định tại các điểm a, c và đ khoản 2 Điều 88 Luật Hợp tác xã năm 2023 được giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo nguồn hình thành theo quy định của pháp luật;

- Tài sản chung không chia quy định tại điểm d khoản 2 Điều 88 Luật Hợp tác xã năm 2023 được thực hiện theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản (iv)(v) bên dưới;

- Tài sản chung không chia quy định tại điểm b và điểm e khoản 2 Điều 88 Luật Hợp tác xã năm 2023 được xử lý theo quy định tại khoản (iv)(v) bên dưới.

(iv) Việc phân chia tài sản còn lại khi giải thể thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Thanh toán chi phí giải thể bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi, định giá và thanh lý tài sản;

- Thanh toán nợ lương, trợ cấp thôi việc, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

- Nợ thuế;

- Khoản nợ khác.

(v) Sau khi phân chia tài sản theo quy định tại khoản (iv), phần còn lại được chia cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo tỷ lệ phần vốn góp.

Luật Hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1799 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;