Các nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cho tôi hỏi nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch là gì? - Văn Hạ (TPHCM)

Các nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Các nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo Điều 3 Quyết định 570/QĐ-BVHTTDL năm 2024 quy định nội dung hoạt động hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch bao gồm:

- Xây dựng chiến lược, chương trình hành động, đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, các kế hoạch, đề án phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (khi được yêu cầu); tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài (sau đây viết tắt là đoàn ra), đón đoàn nước ngoài vào Việt Nam (sau đây viết tắt là đoàn vào).

- Đề xuất ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; văn bản hợp tác quốc tế của các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị khác thuộc Bộ (sau đây viết tắt là văn kiện hợp tác quốc tế); tham gia hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế.

- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, các sự kiện thuộc lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài (sau đây viết tắt là hội nghị, sự kiện quốc tế).

- Vận động, ký kết, điều phối, quản lý, sử dụng nguồn tài trợ của nước ngoài.

- Thông tin đối ngoại.

- Tiếp khách quốc tế và lễ tân đối ngoại.

- Nhận, trao tặng các hình thức khen thưởng có yếu tố nước ngoài.

- Các hoạt động hợp tác quốc tế khác.

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Điều 6 Quyết định 570/QĐ-BVHTTDL năm 2024 thì việc xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và những cam kết quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chương trình công tác hàng năm của Chính phủ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ.

3. Trình tự xây dựng kế hoạch đối ngoại hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ theo Điều 7 Quyết định 570/QĐ-BVHTTDL năm 2024 quy định trình tự xây dựng kế hoạch đối ngoại hàng năm của Bộ Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch như sau:

- Trước ngày 01/7 hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác và nhu cầu về hoạt động đối ngoại, có trách nhiệm lập kế hoạch theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 570/QĐ-BVHTTDL đề xuất các hoạt động đối ngoại của năm kế tiếp kèm theo dự toán, kể cả các hoạt động đối ngoại nằm trong khuôn khổ các chương trình do các bộ, ngành khác là cơ quan chủ quản, hoặc phía đối tác mời, gửi Cục Hợp tác quốc tế để tổng hợp, tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Mẫu số 01

- Cục Hợp tác quốc tế chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch đối ngoại của Bộ và lập dự toán kinh phí gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp vào ngân sách năm kế tiếp gửi Bộ Tài chính.

- Trên cơ sở ngân sách nhà nước bố trí cho hoạt động đối ngoại, Cục Hợp tác quốc tế chủ trì xây dựng kế hoạch đối ngoại năm kế tiếp của Bộ gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính để thẩm định về kinh phí.

- Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch, Tài chính, chậm nhất ngày 31/12 hàng năm, Cục Hợp tác quốc tế hoàn thành dự thảo kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ, báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Đối với các hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, đơn vị chủ trì thông qua Cục Hợp tác quốc tế, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Trong trường hợp cần thiết, hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh kế hoạch đối ngoại hàng năm, Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng quyết định.

Tô Quốc Trình

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

191 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;