09 hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học

09 hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học
Trần Thanh Rin

Cho tôi hỏi các cơ sở giáo dục đại học tiến hành hợp tác quốc tế thông qua các hình thức nào? – Yến Linh (Ninh Thuận)

09 hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học

09 hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Các loại hình cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018), các loại hình cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam bao gồm:

- Cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu;

- Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.

Cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phân lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.

Chỉ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

2. 09 hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học

Cụ thể tại Điều 44 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018) quy định các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học như sau:

(1) Liên kết đào tạo.

(2) Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

(3) Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

(4) Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị.

(5) Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học.

(6) Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; cung ứng chương trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

(7) Tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

(8) Mở văn phòng đại diện cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở nước ngoài.

(9) Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.

3. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế

Các mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế bao gồm:

- Nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Điều 43 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018))

4. Quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học

Cụ thể tại Điều 11 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018) quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học như sau:

- Việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng hài hòa hệ thống giáo dục đại học công lập và tư thục; phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; tạo cơ chế hình thành đại học, các trung tâm đại học lớn của đất nước, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch và các nội dung sau đây:

+ Xác định mục tiêu, phương hướng phát triển của hệ thống giáo dục đại học;

+ Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy hoạch;

+ Sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1584 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;