05 nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

05 nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trần Thanh Rin

Xin cho tôi hỏi có những nội dung nào trong việc giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước? - Nhật Huy (Bình Định)

05 nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

05 nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Giao dịch chứng khoán là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 95/2020/TT-BTC, Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, hệ thống giao dịch chứng khoán bao gồm hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết và hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con) tổ chức, vận hành.

(Khoản 26 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

2. 05 nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cụ thể tại Điều 5 Thông tư 95/2020/TT-BTC, các nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

(1) Trên cơ sở báo cáo của các thành viên giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, kết quả giám sát tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các nguồn thông tin khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành phân tích, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với giao dịch nghi vấn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

(2) Giám sát hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con trong việc tổ chức và giám sát giao dịch chứng khoán tại từng khu vực thị trường được giao quản lý, vận hành theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư 95/2020/TT-BTC.

(3) Giám sát hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc quản lý giới hạn vị thế áp dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh, giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc việc nộp ký quỹ yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương II Thông tư 95/2020/TT-BTC.

(4) Chủ trì, phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, thành viên giao dịch, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phân tích làm rõ các giao dịch có khả năng tác động đến thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, đảm bảo tính ổn định của thị trường.

(5) Giám sát việc cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của các đối tượng quy định tại điểm b, c, d, đ, g, h khoản 2 Điều 2 Thông tư 95/2020/TT-BTC. Cụ thể:

- Thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt;

- Thành viên của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm thành viên lưu ký và thành viên bù trừ;

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;

- Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch, bù trừ, thanh toán chứng khoán;

- Ngân hàng giám sát, ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ mở tài khoản tiền gửi đầu tư chứng khoán;

- Các đối tượng khác có liên quan.

3. Các nguồn thông tin giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dựa trên thông tin từ các nguồn sau đây:

- Báo cáo giám sát của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, thành viên giao dịch, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Báo cáo của các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

- Báo cáo, thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán;

- Các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến giao dịch chứng khoán;

- Các nguồn thông tin khác.

(Khoản 1 Điều 6 Thông tư 95/2020/TT-BTC)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

591 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;