04 trường hợp chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

04 trường hợp chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô
Trần Thanh Rin

Xin cho tôi hỏi các trường hợp nào thì sẽ chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô? – Thành Minh (Lâm Đồng)

04 trường hợp chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

04 trường hợp chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Thế nào là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô?

Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô là tổ chức có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, do các thành viên hoặc tổ chức đại diện thành viên thành lập để triển khai bảo hiểm vi mô không vì mục đích lợi nhuận nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên tham gia bảo hiểm trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi tài sản hình thành từ hoạt động bảo hiểm vi mô.

(Khoản 23 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022)

2. 04 trường hợp chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 21/2023/NĐ-CP, tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chấm dứt theo một trong các trường hợp sau đây:

(1) Hợp đồng bảo hiểm giữa thành viên và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chấm dứt hoặc được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

(2) Thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô là cá nhân chết;

(3) Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô giải thể;

(4) Các trường hợp khác do Điều lệ tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô quy định.

3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia bảo hiểm vi mô

3.1. Quyền của thành viên tham gia bảo hiểm vi mô

Thành viên tham gia bảo hiểm vi mô có các quyền sau đây:

- Được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm vi mô mà thành viên đó đã giao kết với tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

- Được hưởng kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

- Quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc phí bảo hiểm đã đóng trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

Được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động của tổ chức, sử dụng kết quả hoạt động của tổ chức (trong trường hợp kết quả hoạt động lớn hơn không) và những nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

- Tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thành viên của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

- Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số phí bảo hiểm đã góp khi tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô giải thể;

- Các quyền khác theo quy định pháp luật, thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm vi mô và quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

(Khoản 1 Điều 31 Nghị định 21/2023/NĐ-CP)

3.2. Nghĩa vụ của thành viên tham gia bảo hiểm vi mô

Thành viên tham gia bảo hiểm vi mô có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 21/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm vi mô;

- Chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội thành viên;

- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, khoản lỗ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô trong phạm vi số phí bảo hiểm đã đóng cho tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm vi mô và quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

4. Quy định về số lượng thành viên tham gia bảo hiểm vi mô

Cụ thể tại Điều 32 Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy đinh về số lượng thành viên tham gia bảo hiểm vi mô như sau:

(i) Sau 06 tháng kể từ thời điểm cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải đảm bảo luôn duy trì tối thiểu 1.000 thành viên tham gia bảo hiểm vi mô.

(ii) Trường hợp số lượng thành viên của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thấp hơn số thành viên tối thiểu theo quy định tại (i) trong vòng 06 tháng liên tục, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải báo cáo ngay Bộ Tài chính về thực trạng, nguyên nhân và phương án khắc phục, thời hạn thực hiện phương án khắc phục.

(iii) Sau 06 tháng kể từ thời điểm báo cáo theo quy định tại (ii), trường hợp tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không thể tăng số lượng thành viên theo phương án đã báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định 21/2023/NĐ-CP.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

509 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;