Quy trình kiểm soát một số khoản chi NSNN

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 161/2012/TT-BTC về chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

 

Thông tư 39 sửa đổi quy trình kiểm soát một số khoản chi chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN) như sau:

Đối với các Khoản chi thường xuyên; chi chương trình Mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác gắn với nhiệm vụ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư dưới 01 tỷ đồng, chi từ rút dự toán ngân sách xã; các khoản chi cho hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ của đơn vị theo các nội dung như sau:

 • Kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với dự toán NSNN, bảo đảm các khoản chi phải có trong dự toán NSNN được cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự toán của đơn vị còn đủ để chi:
 • Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ theo quy định đối với từng khoản chi. Kiểm tra, đối chiếu mẫu dấu, chữ ký của đơn vị sử dụng Ngân sách với mẫu dấu và chữ ký đăng ký giao dịch tại KBNN;
 • Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Nếu các khoản chi chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN KBNN căn cứ vào dự toán NSNN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để kiểm soát.

Đối với vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên 1 tỷ đồng, KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ của đơn vị theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;

Đối với các khoản kinh phí ủy quyền, việc kiểm soát, thanh toán được thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Mục IV Thông tư 59/2003/TT-BTC.

Đối với các khoản vay của NSNN:

 • Trả nợ nước ngoài:
  • Trên cơ sở dự toán chi trả nợ và yêu cầu thanh toán, cơ quan tài chính lập lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ chuyển đến KBNN để thanh toán chi trả. Căn cứ lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ của cơ quan tài chính, KBNN làm thủ tục xuất quỹ ngân sách để thanh toán trả nợ nước ngoài;
  • Trường hợp trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định về kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngoại tệ.
 • Trả nợ trong nước: Đối với các Khoản chi trả nợ trong nước được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

Đối với các khoản chi ngoại tệ được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

Đối với các khoản chi ngân sách bằng hiện vật và ngày công lao động, căn cứ lệnh ghi thu, lệnh ghi chi NSNN của cơ quan tài chính, KBNN hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN.

KBNN sau khi kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị thì tiến hành làm thủ tục tạm ứng, thanh toán cho đơn vị sử dụng ngân sách Điều 6 của Thông tư 161/2012/TT-BTC và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39.

Trường hợp không đủ Điều kiện chi, KBNN từ chối thanh toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 161/2012/TT-BTC, mẫu biểu từ chối thanh toán gửi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 161/2012/TT-BTC.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
2017 lượt xem
Tiêu điểm
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (cấp huyện)

Tôi muốn biết thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cấp huyện được thực hiện như thế nào? - Hồng Nhung (Đà Nẵng)

Tổng hợp về quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng trong quan hệ nhân thân

Tôi muốn biết trong quan hệ nhân thân, vợ và chồng có các quyền và nghĩa vụ như thế nào? - Khánh Linh (Gia Lai)

Tiêu chuẩn của Viên chức đăng kiểm hạng I

Xin cho tôi hỏi các tiêu chuẩn của Viên chức đăng kiểm hạng I được quy định như thế nào? - Cẩm Loan (Lâm Đồng)

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;