Hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất online năm 2022

Ngày 23/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2194/TCT-KK về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP. Trong đó, hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất online như sau:

Hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất online năm 2022

Hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất online năm 2022 (Nguồn Internet)

1. Hướng dẫn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn 

Mục 2 Công văn 2194/TCT-KK quy định tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng: ETax 2.2.2, iCaNhan 3.2.8, iTaxViewer 1.9.6, HTKK 4.8.5, TMS 5.48, để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2022 bằng phương thức điện tử. Trong đó:

- Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế tuyên truyền, hỗ trợ, tập trung hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng ứng dụng để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử. 

- Đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế. 

(Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.)

Thời hạn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/09/2022. 

2. Hướng dẫn nâng cấp ứng dụng hỗ trợ gửi Giấy đề nghị gia hạn

Phục lục 3 Công văn 2194/TCT-KK hướng dẫn người dùng nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ gửi Giấy đề nghị gia hạn như: ETax, iCaNhan, Itaxviewer, Hỗ trợ kê khai… Cụ thể:

2.1 Nâng cấp ứng dụng ETax, iCaNhan, Itaxviewer, Hỗ trợ kê khai (HTKK)

Hỗ trợ nâng cấp chung như sau:

+ Bổ sung kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022”. 

+ Gửi thông báo tiếp nhận (thông báo bước 1), thông báo không chấp nhận (thông báo bước 2) vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế theo điểm 3a Công văn 2194/TCT-KK

Sau khi người nộp thuế gửi thành công Giấy đề nghị gia hạn, Hệ thống thuế điện tử (Etax, iCaNhan) của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn để người nộp thuế biết. 

+ Bổ sung tra cứu mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022” tại chức năng tra cứu tờ khai và tra cứu thông báo tiếp nhận, thông báo không chấp nhận tại chức năng tra cứu thông báo. 

- Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK): 

+ Bổ sung kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022”;

+ Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu. 

- Nâng cấp ứng dụng ETax, iCaNhan tích hợp với Công Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG): 

+ Bổ sung hỗ trợ người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022” trên Cổng DVCQG, kết nối sang hệ thống Etax, iCaNhan để thực hiện kê khai. 

+ Cho phép người nộp thuế tra cứu trạng thái gửi hồ sơ trên Cổng DVCQG. 

2.2 Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) 

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS hỗ trợ xử lý gia hạn như sau: 

- Bổ sung chức năng hỗ trợ nhận Giấy đề nghị gia hạn điện tử gồm: 

+ Nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (từ hệ thống Etax). 

+ Nhận giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (từ hệ thống iCaNhan). 

+ Kiểm tra bước 2 và ghi sổ nhận hồ sơ QHS mẫu Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

- Bổ sung chức năng nhập/hủy Giấy đề nghị gia hạn năm 2022:

+ Nhập/hủy giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 cho NNT; 

+ Nhập giấy gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2022 theo danh sách cho NNT là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Chức năng hỗ trợ nhận dữ liệu từ Excel do cơ quan thuế nhập theo mẫu quy định. 

- Bổ sung chức năng tra cứu giấy đề nghị gia hạn năm 2022:

+ Tra cứu giấy gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo NNT. 

+ Tra cứu giấy gia hạn tiền thuế và tiền thuế đất đã nhập theo chỉ tiêu. 

- Bổ sung chức năng xử lý gia hạn cho NNT đã nộp Giấy đề nghị gia hạn: 

+ Chức năng xử lý tờ khai đã được nhập/nhận vào hệ thống TMS trước khi giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được nhập/nhận vào hệ thống TMS. 

+ Chức năng xử lý tờ khai đã được nhập/nhận vào hệ thống TMS sau khi giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được nhập/nhận vào hệ thống TMS. 

- Bổ sung chức năng nhập gia hạn theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP trên chức năng nhập/lập Thông báo nộp tiền thuê đất (để nhập gia hạn cho tiền thuế đất), trên chức năng nhập Bảng phân bổ tại CSSX phụ thuộc. 

- Bổ sung chức năng hỗ trợ tính lại tiền chậm nộp để xử lý điều chỉnh tiền chậm nộp đã tính của các kỳ thuế được gia hạn trước thời điểm cơ quan thuế nhận được Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. 

- Bổ sung chức năng tổng hợp báo cáo:

+ Danh sách người nộp thuế đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo từng CQT. 

+ Danh sách người nộp thuế được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo từng CQT. 

+ Danh sách người nộp thuế dùng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

+ Báo cáo đối chiếu tiền thuê đất được gia hạn. 

+ Báo cáo đối chiếu thông tin trên giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. 

+ Danh sách người nộp thuế hết thời gian gia hạn mà không nộp thuế. 

+ Báo cáo tổng hợp tình hình gia hạn nộp thuế GTGT (tổ chức), thuế TNDN theo Mẫu số: 01-TH/NĐ34, Mẫu số: 02-TH/NĐ34, Phụ lục 2 Công văn 2194/TCT-KK

+ Báo cáo tổng hợp tình hình gia hạn nộp tiền thuê đất, thuế GTGT, TNCN của Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo Mẫu số: 03-TH/NĐ34, Phụ lục 2 Công văn 2194/TCT-KK

+ Báo cáo tổng hợp tình hình dừng gia hạn nộp thuế GTGT (tổ chức), thuế TNDN, tiền thuê đất, thuế GTGT, TNCN của Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Mẫu số: 04-TH/ND34, Phụ lục 2 Công văn 2194/TCT-KK

(Chi tiết nội dung nâng cấp, hướng dẫn sử dụng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo qua hệ thống thư điện tử ngành Thuế).

Xem chi tiết tại Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/6/2022.

Như Mai

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
631 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;