Chế độ làm việc của đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước

Chế độ làm việc của đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
Lê Trương Quốc Đạt

Đây là nội dung tại Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Chế độ làm việc của đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước

Tại Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 thì chế độ làm việc của đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước như sau:

- Đảng ủy họp định kỳ ba tháng một lần hoặc đột xuất khi cần. Ban thường vụ đảng ủy họp định kỳ mỗi tháng một lần hoặc đột xuất khi cần. Hội nghị đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy phải có ít nhất 2/3 số thành viên được triệu tập tham dự.

+ Thường trực đảng ủy họp định kỳ 2 tuần 1 lần và họp đột xuất khi cần để kịp thời giải quyết công việc.

+ Các ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy không là ủy viên ban chấp hành được mời dự hội nghị đảng ủy (trừ nội dung họp riêng). Tùy theo nội dung, ban thường vụ có thể mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc không là ủy viên ban chấp hành dự họp để báo cáo, tiếp thu nội dung liên quan.

- Ban thường vụ, thường trực đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị hội nghị đảng ủy, hội nghị ban thường vụ đảng ủy; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thành phần của mỗi hội nghị. Đối với những vấn đề đột xuất, chưa có trong chương trình hội nghị, nếu xét thấy quan trọng và cấp thiết thì đơn vị chủ trì báo cáo thường trực đảng ủy hoặc ban thường vụ đảng ủy xem xét, quyết định.

- Các đơn vị được phân công chuẩn bị phải gửi tài liệu phục vụ hội nghị đến văn phòng đảng ủy trước kỳ họp ít nhất... ngày để thẩm định; văn phòng đảng ủy gửi giấy mời và tài liệu hội nghị đến các thành viên trước kỳ họp... ngày làm việc đối với hội nghị đảng ủy và trước... ngày làm việc đối với hội nghị ban thường vụ đảng ủy (trừ trường hợp hội nghị đột xuất).

- Các cuộc họp của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng ủy đều phải ghi biên bản, có kết luận cụ thể và ban hành nghị quyết.

- Căn cứ nội dung cuộc họp, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy mời đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan dự. Cuộc họp có nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ phải mời đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên dự.

Xem thêm tại Quyết định 147-QĐ/TW ban hành ngày 14/5/2024.

155 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;