Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/01/2024

Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/01/2024
Lê Trương Quốc Đạt

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/01/2024

Theo đó, thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi tắt là Hệ thống) được quy định như sau:

- Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống gồm:

+ Thông tin chung về nhà thầu;

+ Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm;

+ Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện;

+ Thông tin về nhân sự chủ chốt;

+ Thông tin về máy móc, thiết bị;

+ Thông tin về uy tín của nhà thầu.

- Nhà thầu chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống. Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác thực bằng chữ ký số của nhà thầu.

- Nhà thầu phải đính kèm các văn bản, tài liệu để chứng minh tính xác thực về năng lực, kinh nghiệm; văn bản, tài liệu đính kèm được lưu trữ và quản lý trên Hệ thống.

- Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023.

- Đối với nội dung thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, trường hợp số liệu về báo cáo tài chính trên Hệ thống đã được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu không phải kê khai số liệu về báo cáo tài chính.

Đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2021 trở đi, trường hợp nhà thầu phát hiện Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử thì nhà thầu sửa đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế; Hệ thống sẽ lưu lại các phiên bản sửa đổi thông tin của nhà thầu.

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024. Đối với các nội dung về quy định chung; cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và nội dung các mẫu hồ sơ đấu thầu, Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

 

773 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;