Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
Nguyễn Thị Diễm My

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 511/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp bao gồm:

* Mục đích

- Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Quốc phòng.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp trong việc thi hành Luật Quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ; Luật dự bị động viênLuật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

* Yêu cầu

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và các nhiệm vụ được giao liên quan đến thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị chủ trì, người đứng đầu đơn vị phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 511/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 28/3/2024.

80 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;