Hồ sơ, trình tự điều chỉnh vị trí việc làm công chức áp dụng từ 20/7/2020

Ngày 01/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức.

Hồ sơ, trình tự điều chỉnh vị trí việc làm công chức

Hồ sơ, trình tự điều chỉnh vị trí việc làm công chức áp dụng từ 20/7/2020 - Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62;

 • Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm cho các trường hợp trên được quy định như sau:

Trình tự phê duyệt vị trí việc làm

Bước 1: Các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 62 và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về vị trí việc làm để xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 62 để thẩm định.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đề án vị trí việc làm, tổng hợp vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định quy định tại khoản 3 Điều Điều 7 Nghị định 62.

Bước 3: Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức

Hồ sơ trình đề án vị trí việc làm bao gồm:

 • Văn bản đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm;

 • Đề án vị trí việc làm;

 • Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh vị trí việc làm.

Nội dung đề án vị trí việc làm:

 • Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm;

 • Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc trong cơ quan, tổ chức;

 • Xác định vị trí việc làm, gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm;

 • Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức;

 • Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nội dung thẩm định:

 • Hồ sơ trình phê duyệt đề án vị trí việc làm;

 • Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm;

 • Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức.

Thời hạn thẩm định:

Trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu), 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 62 phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp cấp có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh hoặc không đồng ý thì cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lê Hải 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
477 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm

Xin cho tôi hỏi hoạt động kiểm toán nội bộ trong công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các nguyên tắc như thế nào? - Đăng Long (Bình Định)

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;