Quy định về chỉ định trọng tài viên theo Luật Mẫu Trọng tài thương mại quốc tế

Xin hỏi là đề thực hiện thỏa thuận trọng tài thì thỏa thuận trọng tài bao gồm những hình thức nào? - Chí Kiên (TP.HCM)

Quy định về chỉ định trọng tài viên theo Luật Mẫu Trọng tài thương mại quốc tế

Quy định về chỉ định trọng tài viên theo Luật Mẫu Trọng tài thương mại quốc tế (Hình từ Internet)

1. Thỏa thuận trọng tài là gì?

Tại Điều 7 Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế 1985 quy định về hình thức thỏa thuận trọng tài như sau:

Thoả thuận trọng tài" là thoả thuận mà các bên đưa ra trọng tài mọi hoặc các tranh chấp nhất định phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa các bên về quan hệ pháp lý xác định, dù là quan hệ hợp đồng hay không phải là quan hệ hợp đồng.

Thoả thuận trọng tài có thể dưới hình thức:

+ Điều khoản trọng tài trong hợp đồng;

+ Thỏa thuận riêng.

Cách thức thực hiện thỏa thuận trọng tài

Thoả thuận trọng tài phải được lập thành văn bản. 

Thỏa thuận là văn bản nếu nó nằm trong một văn bản được các bên ký kết hoặc bằng sự trao đổi qua thư từ, Telex, telegrams hoặc các hình thức trao đổi viễn thông khác mà ghi nhận thỏa thuận đó hoặc qua trao đổi về đơn kiện và bản biện hộ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Việc dẫn chiếu trong hợp đồng tới một văn bản ghi nhận Điều khoản trọng tài lập nên thoả thuận trọng tài với Điều kiện hợp đồng này phải là văn bản và sự dẫn chiếu đó là một bộ phận của hợp đồng này.

2. Chỉ định trọng tài viên

Tại Điều 11 Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế 1985 quy định về việc chỉ định trọng tài viên như sau:

- Không ai bị cản trở để thành trọng tài viên vì lý do quốc tịch, nếu các bên không có thoả thuận nào khác.

- Các bên có quyền tự do thoả thuận về cách thức chỉ định trọng tài viên hoặc các trọng tài viên, theo qui định của khoản 4 và 5 Điều 11 Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế quy định về việc.

- Nếu không có thoả thuận của các bên:

+ Trong trọng tài với ba trọng tài viên, mỗi bên sẽ chỉ định một trọng tài viên, và hai trọng tài viên được chỉ định sẽ bầu trọng tài viên thứ ba;

Nếu một bên không chỉ định trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu làm như vậy của phía bên kia hoặc nếu hai trọng tài viên không thoả thuận được trọng tài viên thứ ba trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ được chỉ định, căn cứ yêu cầu của một bên, toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền được xác định tại Điều 6 Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế sẽ tiến hành chỉ định.

+ Trong trọng tài viên với một trọng tài viên duy nhất, nếu các bên không thể thoả thuận chọn trọng tài viên này, căn cứ vào yêu cầu của một bên, toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền được xác định tại Điều 6 sẽ tiến hành chỉ định trọng tài viên duy nhất này.

- Khi, theo cách thức chỉ định trọng tài viên được các bên thoả thuận.

+ Một bên không thực hiện như yêu cầu theo cách thức đó, hoặc

+ Các bên hoặc hai trọng tài viên không thể đạt được sự thoả thuận của mình theo trình tự đó, hoặc

+ Bên thứ ba, bao gồm tổ chức, không tiến hành chức năng được ủy thác theo trình tự đó thì bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền được xác định tại Điều 6 tiến hành các biện pháp cần thiết, trừ khi thoả thuận về cách thức chỉ định trọng tài viên đưa ra giải pháp khác về việc đảm bảo việc chỉ định này.

- Quyết định về vấn đề được ủy thác ở khoản (3) hoặc (4) của Điều 11 Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế quy định về việc cho toà án hoặc tổ chức có thẩm quyền được xác định tại Điều 6 Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế sẽ không phải là đối tượng để kháng án.

Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, trong việc chỉ định trọng tài viên, sẽ phải tôn trọng đúng mực về bất kỳ tiêu chuẩn nào được yêu cầu về trọng tài viên theo thoả thuận của các bên và cân nhắc cần thiết để đảm bảo việc chỉ định trọng tài viên độc lập và khách quan và, trong trường hợp trọng tài viên duy nhất hoặc trọng tài viên thứ ba, cũng phải tính đến có nên chỉ định trọng tài viên có quốc tịch khác với quốc tịch của các bên hay không.

Ngọc Nhi

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
610 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;