Phối hợp trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa các hệ thông

Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT quy định về việc phối hợp thực hiện trao đổi thông tin hợp tác xã giữa các hệ thống.

Thực hiện phối hợp trao đổi thông tin hợp tác xã giữa các cơ quan

Theo Điều 5 Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính hướng dẫn về phương thức trao đổi thông tin như sau:

- Hình thức trao đổi thông tin:

+ Việc trao đổi thông tin hợp tác xã được thực hiện thông qua mạng điện tử kết nối giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

+ Trong trường hợp cần thiết theo nhu cầu quản lý và sử dụng thông tin hoặc do yếu tố kỹ thuật, các bên có thể trao đổi thông tin qua thư điện tử (email), truyện tập tin (file) dữ liệu điện tử hoặc các hình thức khác.

- Tần suất trao đổi thông tin

+ Việc trao đổi thông tin được thực hiện tự động theo thời gian thực;

+ Trong các trường hợp cụ thể, để phục vụ công tác quản lý nhà nước, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có thể thỏa thuận để thống nhất về thời gian và tần suất trao đổi thông tin.

- Đầu mối trao đổi thông tin Các đơn vị đầu mối trao đổi thông tin bao gồm:

+ Cấp Trung ương:

Tổng cục Thuế

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

+ Cấp địa phương

Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phối hợp trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa các hệ thông

Những thông tin được trao đổi giữa hệ thống thông tin về hợp tác xã và hệ thống đăng ký thuế

Theo Điều 6 Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính hướng dẫn về các thông tin trao đổi giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế như sau:

- Các thông tin trao đổi bao gồm:

+ Hệ thống danh mục dùng chung

+ Thông tin về đăng ký thành lập hợp tác xã, đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

+ Thông tin về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, nội dung đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

+ Thông tin về tình hình hoạt động của hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

+ Thông tin về đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

+ Thông tin về đăng ký giải thể hợp tác xã, hợp tác xã phá sản, chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

+ Thông tin về thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và thông tin về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

+ Thông tin về hợp tác xã, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

+ Thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế là hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

- Căn cứ nhu cầu cụ thể, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thông tin trao đổi phù hợp : với quy định pháp luật và công việc thực hiện của hai cơ quan.

Theo đó, thông tin được trao đổi giữa hện thống thông tin quốc gia về hợp tác xã và hệ thống đăng ký thuế là những thông tin về việc đăng ký hợp tác xã như thông tin thành lập, thông tin thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, tình hình hoạt động, thông tin về tình trạng hoạt động của hợp tác xã,…

Nhựt Hào

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
283 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;