Nợ Chính phủ là gì? Phân loại nợ Chính phủ

Xin hỏi là đối với nợ công thì nợ Chính phủ là gì? Phân loại nơ Chính phủ thế nào? - Thư Linh (TP.HCM)

Nợ Chính phủ là gì? Phân loại nợ Chính phủ (Hình từ Internet)

1. Nợ Chính phủ là gì?

Nợ Chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước ngoài, được ký kết, phát hành nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính phủ.

(Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý nợ công 2017)

2. Phân loại nợ Chính phủ

Tại Điều 4 Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về việc phân loại nợ công như sau:

- Nợ Chính phủ bao gồm:

+ Nợ do Chính phủ phát hành công cụ nợ;

+ Nợ do Chính phủ ký kết thỏa thuận vay trong nước, nước ngoài;

+ Nợ của ngân sách trung ương vay từ quỹ dự trữ tài chính của Nhà nước, ngân quỹ nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh bao gồm:

+ Nợ của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh;

+ Nợ của ngân hàng chính sách của Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh.

- Nợ chính quyền địa phương bao gồm:

+ Nợ do phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;

+ Nợ do vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;

+ Nợ của ngân sách địa phương vay từ ngân hàng chính sách của Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, ngân quỹ nhà nước và vay khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Mục đích vay của Chính phủ

Căn cứ Điền 25 Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về mục đích vay của Chính phủ như sau:

- Bù đắp bội chi ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển, không sử dụng vốn vay cho chi thường xuyên.

- Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách trung ương và bảo đảm thanh khoản của thị trường trái phiếu Chính phủ.

- Chi trả nợ gốc đến hạn, cơ cấu lại các khoản nợ của Chính phủ.

- Cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

4. Hình thức vay của Chính phủ

Tại Điều 26 Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về hình thức vay của Chính phủ như sau:

- Phát hành công cụ nợ;

- Ký kết thỏa thuận vay.

Lưu ý: Chính phủ vay bằng nội tệ, ngoại tệ, kim loại quý hoặc hàng hóa quy đổi sang nội tệ hoặc ngoại tệ.

5. Phát hành công cụ nợ tại thị trường vốn trong nước

Căn cứ Điều 27 Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về việc phát hành công cụ nợ tại thị trường vốn trong nước như sau:

- Các công cụ nợ của Chính phủ bao gồm:

+ Trái phiếu Chính phủ;

+ Tín phiếu Kho bạc;

+ Công trái xây dựng Tổ quốc.

- Căn cứ kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm được phê duyệt, Bộ Tài chính tổ chức phát hành công cụ nợ của Chính phủ.

- Việc phát hành công cụ nợ được thực hiện theo hình thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc phát hành riêng lẻ.

- Toàn bộ tiền vay của Chính phủ được hạch toán vào ngân sách trung ương. Chính phủ bố trí đủ nguồn trả nợ gốc, lãi và các khoản chi phí có liên quan đến việc huy động; trả nợ khi đến hạn.

6. Công bố thông tin về nợ công

Tại Điều 61 Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về công bố thông tin về nợ công như sau:

- Các chỉ tiêu nợ, số liệu nợ công được công bố bao gồm:

+ Nợ Chính phủ, trong đó nợ nước ngoài theo từng bên cho vay; công cụ nợ của Chính phủ theo từng hình thức huy động;

+ Nợ của chính quyền địa phương bao gồm phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, vay từ ngân quỹ nhà nước, các khoản vay khác;

+ Nợ được Chính phủ bảo lãnh bao gồm dư nợ vay và khoản ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ để trả nợ thay (nếu có).

- Việc cung cấp và công bố thông tin về nợ công thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Thẩm quyền công bố thông tin về nợ công được quy định như sau:

+ Bộ Tài chính công bố thông tin về nợ công;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về nợ chính quyền địa phương.

- Hình thức công bố thông tin về nợ công bao gồm:

+ Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Họp báo, thông cáo báo chí;

+ Bản tin nợ công.

- Bản tin nợ công được Bộ Tài chính phát hành 06 tháng một lần bằng tiếng Việt và được dịch ra tiếng Anh dưới dạng ấn phẩm và dữ liệu trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, cơ quan cho vay lại, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính đối chiếu, xác nhận số liệu nợ công và các số liệu có liên quan.

Ngọc Nhi

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
620 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Nghiên cứu dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Nghiên cứu các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc là nội dung tại Chỉ thị

Ban hành danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ là nội dung tại Quyết định

Cho tôi hỏi việc ký hợp đồng khám chữa bệnh lần đầu được quy định như thế nào? - Bích Hoa (Trà Vinh)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;