Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

Trình tự các bước lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán (gọi tắt là kế hoạch kiểm toán) do Kiểm toán Nhà nước thực hiện được quy định chi tiết tại Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021.

Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán (Ảnh minh họa)

Cụ thể như sau:

(1) Khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán

Căn cứ Kế hoạch kiểm toán năm, phương án tổ chức kiểm toán năm, danh mục đầu mối kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm của Kiểm toán nhà nước, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm toán theo trình tự sau:

- Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát.

- Khảo sát và thu thập thông tin.

Nội dung chi tiết của từng bước công việc trên thực hiện theo Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán.

(2) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập

Trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập theo quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán.

(3) Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu

Trên cơ sở thông tin đã thu thập được và kết quả phân tích, đánh giá thông tin về đơn vị được kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu theo quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu, Hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán.

(4) Lập kế hoạch kiểm toán

Trên cơ sở khảo sát, thu thập và đánh giá thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, thông tin về tài chính và các thông tin khác về đơn vị được kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức lập kế hoạch kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán tổng quát được lập theo quy định tại Đoạn 11 đến Đoạn 35 CMKTNN 1300, Đoạn 21 đến Đoạn 48 CMKTNN 3000, Đoạn 8 đến Đoạn 38 CMKTNN 4000 và theo mẫu Kế hoạch kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước quy định.

Kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu kiểm toán.

2. Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu.

3. Xác định trọng yếu kiểm toán.

4. Nội dung kiểm toán.

5. Phương pháp và thủ tục kiểm toán.

6. Xác định tiêu chí kiểm toán.

7. Phạm vi và giới hạn kiểm toán.

8. Thời hạn kiểm toán.

9. Bố trí nhân sự kiểm toán.

10. Kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán.

Nội dung chi tiết của từng bước công việc trên thực hiện theo Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016.

Bảo Ngọc

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
349 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Đơn giản hóa quy định đối với 05 nhóm thủ tục về PCCC trong năm 2023

Đơn giản hóa quy định đối với 05 nhóm thủ tục về PCCC trong năm 2023 là nội dung đề cập tại

Gần nhà tôi có cơ sở giết mổ rất mất vệ sinh, tôi thường xuyên thấy cơ sở giết mổ có hành vi đánh đập, ngược đãi động vật giết mổ ...

Yêu cầu kỹ thuật với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

Tôi hiện tại có ý định mở cơ sở xử lý rác thải, tôi muốn biết yêu cầu kỹ thuật với phương tiện chuyển rác thải công nghiệp như thế ...

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;