Hóa chất nguy hiểm là gì? Quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Hóa chất nguy hiểm là gì? Việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm được quy định như thế nào? - Hữu Khánh (Long An)

Hóa chất nguy hiểm là gì? Quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Hóa chất nguy hiểm là gì? Quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Hóa chất nguy hiểm là gì?

Theo khoản 4 Điều 4 Luật Hóa chất 2007 thì hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất:

- Dễ nổ;

- Oxi hóa mạnh;

- Ăn mòn mạnh;

- Dễ cháy;

- Độc cấp tính;

- Độc mãn tính;

- Gây kích ứng với con người;

- Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư;

- Gây biến đổi gen;

- Độc đối với sinh sản;

- Tích luỹ sinh học;

- Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ;

- Độc hại đến môi trường.

2. Quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo Điều 20 Luật Hóa chất 2007 như sau:

- Tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không, hàng hải và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, người điều khiển phương tiện, chủ hàng, chủ phương tiện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả, khắc phục sự cố, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân và cơ quan có liên quan nơi gần nhất.

3. Cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Theo Điều 21 Luật Hóa chất 2007 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Điều kiện về khoảng cách an toàn, yêu cầu kỹ thuật an toàn trong cất giữ, bảo quản hoá chất;

- Có các cảnh báo cần thiết tại nơi cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 12 Luật Hóa chất 2007;

- Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất;

- Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Chương VI Luật Hóa chất 2007.

4. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm theo khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Hóa chất 2007 như sau:

- Địa điểm sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Hóa chất 2007 phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt.

- Tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hóa chất nguy hiểm phải lập phiếu an toàn hóa chất

Theo khoản 1, 2 và 3 Điều 29 Luật Hóa chất 2007 quy định về phiếu an toàn hóa chất như sau:

- Hoá chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hoá chất nguy hiểm phải được lập phiếu an toàn hóa chất.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập phiếu an toàn hóa chất.

- Phiếu an toàn hóa chất bao gồm các nội dung sau đây:

+ Nhận dạng hóa chất;

+ Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất;

+ Thông tin về thành phần các chất;

+ Đặc tính lý, hóa của hóa chất;

+ Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất;

+ Thông tin về độc tính;

+ Thông tin về sinh thái;

+ Biện pháp sơ cứu về y tế;

+ Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;

+ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố;

+ Yêu cầu về cất giữ;

+ Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;

+ Yêu cầu trong việc thải bỏ;

+ Yêu cầu trong vận chuyển;

+ Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ;

+ Các thông tin cần thiết khác.

Như vậy, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập phiếu an toàn hóa chất.

Lê Trương Quốc Đạt

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1085 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;