Đề xuất bổ sung quy định về thẩm định nghiên cứu đầu tư xây dựng

Đề xuất bổ sung hướng dẫn liên quan đến thẩm định nghiên cứu đầu tư xây dựng là nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đề xuất bổ sung quy định về thẩm định nghiên cứu đầu tư xây dựng

Đề xuất bổ sung quy định về thẩm định nghiên cứu đầu tư xây dựng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, một số nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng, được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Thẩm định nghiên cứu đầu tư xây dựng

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về thẩm định xây dựng vốn đầu tư công như sau:

“a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án nhóm A; dự án nhóm B có công trình cấp đặc biệt, cấp I do người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là cơ quan trung ương) quyết định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án thuộc chuyên ngành quản lý do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư; trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;”.

(So với hiện hành, đề xuất bổ sung công trình cấp đặc biệt, cấp I vào nội dung thẩm định, bên cạnh đó đã loại trừ dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, loại bỏ phân cấp và ủy quyền đầu tư).

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

“a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án nhóm B có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án thuộc chuyên ngành quản lý do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư; trừ dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;”.

(So với hiện hành, đề xuất bổ sung công trình cấp đặc biệt, cấp I vào dự án A và B, loại bỏ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I. Cùng với việc loại bỏ dự án nhóm C).

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

“a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án do người đứng đầu cơ quan trung ương, Thủ trưởng cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư phê duyệt dự án; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên;”.

(So với hiện hành, đề xuất loại bỏ phê duyệt dự án hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án cấp đặc biệt, cấp I).

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

“a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án nhóm B có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên”.

(So với hiện hành, đề xuất bổ sung dự án nhóm B có công trình cấp đặc biệt, cấp I).

- Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

“6. Đối với dự án được thực hiện theo các dự án thành phần, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án thành phần được xác định theo nhóm của dự án tổng thể (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư mà trong quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư không có nội dung dự kiến phân chia dự án thành phần); được xác định theo nhóm của dự án thành phần đối với các trường hợp còn lại.”.

2. Hồ sơ trình thẩm định nghiên cứu đầu tư xây dựng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

“d) Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường).

Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định 05 ngày. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;”.

(Dự thảo lần này đã sửa đổi, bổ sung vào điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau): 

Phải thực hiện thủ tục PCCC và BVMT thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu xuất trình văn bản tại lúc thẩm định nhưng phải có kết quả trước thời hạn 05 ngày. Về chủ đầu tư thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy thì phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định).

Xem thêm nội dung tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Như Mai

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
575 lượt xem
Tiêu điểm
Thủ tục giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Cho tôi hỏi thủ tục giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng được quy định thế nào? - Tuấn Dũng (Trà Vinh)

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong hoạt động đầu tư, kinh doanh

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại

Tập trung xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực là nội dung được đề cập tại

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;