Sửa đổi nhiều điều, khoản của Luật ban hành VBQPPL 2015

Bộ Tư pháp vừa công bố Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 nhằm lấy ý kiến góp ý đóng góp rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý đã được sửa đổi, bổ sung tại Dự án Luật này:

Sửa đổi quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL

Theo Dự thảo Luật, thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng:

  • Không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết của HĐND cấp tỉnh hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) của UBND cấp tỉnh;
  • Không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã hoặc ký ban hành đối với quyết định của UBND cấp huyện và cấp xã.

Sửa đổi quy định xây dựng, ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định được Luật mới sửa đổi chi tiết hơn, cụ thể là:

"Trường hợp để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc không còn được áp dụng trên thực tế; ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn và trường hợp cần ban hành ngay văn bản để thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên".

TTHC được sửa đổi trước 01/7/2016 không được yêu cầu thêm thành phần hồ sơ

Dự thảo Luật nêu rõ: Những quy định về thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật ban hành VBQQPL được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng thủ tục hành chính mới. Ngoài ra, cần lưu ý đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mà được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì không được làm phát sinh thủ tục hành chính mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang áp dụng.

Đăng công báo đối với văn bản QPPL được ký chứng thực

Đây là quy định mới được nhắc đến tại Dự án Luật sửa đổi, theo đó áp dụng quy định đăng công báo đối với VBPPL được ký chứng thực (hiện hành không đề cập đến việc đăng công báo đối với văn bản QPPL được ký chứng thực).

Cụ thể:

  • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố, ký chứng thực hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo hoặc niêm yết công khai.
  • Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố, ký chứng thực hoặc ký ban hành.

Thay thế hàng loạt từ, cụm từ

Từ, cụm từ được quy định tại Luật ban hành VBQPPL 2015

Từ, cụm từ được thay thế tại Dự thảo Luật

“báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân" tại điểm c khoản 2 Điều 92 và điểm c khoản 2 Điều 98

"bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân"

“bản đánh giá thủ tục hành chính” tại điểm c khoản 2 Điều 58, khoản 4 Điều 59, điểm d khoản 2 Điều 92, khoản 5 Điều 93, điểm d khoản 2 Điều 98, điểm d khoản 2 Điều 102, khoản 5 Điều 103

"báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính”

 “kỹ thuật văn bản” tại Điều 8, điểm e khoản 3 Điều 58, khoản 7 Điều 65, điểm b khoản 3 Điều 68, điểm d khoản 3 Điều 75, điểm c khoản 2 Điều 77, điểm đ khoản 3 Điều 92, điểm e khoản 3 Điều 98

 “kỹ thuật soạn thảo văn bản

"Nội dung đánh giá tác động của đề nghị xây dựng nghị định” tại khoản 2 Điều 87

 Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị định” 

 “Báo cáo đánh giá tác động của văn bản” tại điểm c khoản 2 Điều 95;

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết” tại khoản 2 Điều 113;

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết” 

dự án”  tại khoản 4 Điều 121;

 “dự thảo nghị quyết

 “có dấu hiệu trái pháp luật”  tại Điều 165, Điều 166 và Điều 167.

 “trái pháp luật” 

 

Dự kiến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi sẽ có hiệu lực 01/7/2021.

- Thủy Phú - 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1132 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

Cho tôi hỏi các trường hợp nào thì được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký? - Minh Tuấn (Trà Vinh)

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các trường hợp nào được tăng hoặc giảm vốn điều lệ với công ty TNHH hai thành viên trở lên? - Tấn Trường (TPHCM)

Nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra những lĩnh vực nào? Thời gian thực hiện các cuộc thanh tra là khi nào? – Hải Lý (TPHCM)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;