Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Xin hỏi các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? - Ngọc Ân (Tiền Giang)

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước theo Điều 39 Luật Giao dịch điện tử 2005 như sau:

- Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước.

- Giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau.

- Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước theo Điều 40 Luật Giao dịch điện tử 2005 như sau:

- Các nguyên tắc quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 5 Luật Giao dịch điện tử 2005:

+ Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch điện tử.

+ Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử.

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

- Việc giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải phù hợp với quy định và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thực hiện từng phần hoặc toàn bộ giao dịch trong nội bộ cơ quan hoặc với cơ quan khác của Nhà nước bằng phương tiện điện tử.

- Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình cụ thể, cơ quan nhà nước xác định một lộ trình hợp lý sử dụng phương tiện điện tử trong các loại hình giao dịch quy định tại Điều 39 Luật Giao dịch điện tử 2005.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương tiện điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Khi tiến hành giao dịch điện tử, cơ quan nhà nước phải quy định cụ thể về:

+ Định dạng, biểu mẫu của thông điệp dữ liệu;

+ Loại chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp giao dịch điện tử cần có chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử;

+ Các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và bí mật của giao dịch điện tử.

- Việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước dưới hình thức điện tử được xác lập trên cơ sở quy định của cơ quan đó nhưng không được trái với quy định và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước

Theo Điều 41 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước như sau:

- Định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin điện tử của cơ quan mình trong quá trình giao dịch điện tử.

- Bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến giao dịch điện tử, không được sử dụng thông tin vào mục đích khác trái với quy định về việc sử dụng thông tin đó, không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu trong giao dịch điện tử do mình tiến hành; bảo đảm an toàn trong vận hành của hệ thống mạng máy tính của cơ quan mình.

- Thành lập cơ sở dữ liệu về các giao dịch tương ứng, bảo đảm an toàn thông tin và có biện pháp dự phòng nhằm phục hồi được thông tin trong trường hợp hệ thống thông tin điện tử bị lỗi.

- Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin theo quy định và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quốc Đạt

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
394 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;