Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Tôi muốn hỏi hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp cần có những nội dung gì? - Thùy Linh (Khánh Hòa)

Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Thế nào là liên kết đào tạo?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH, liên kết đào tạo là sự hợp tác giữa đơn vị chủ trì liên kết đào tạo với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp nhưng không hình thành pháp nhân mới.

2. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể về các nội dung thực hiện liên kết đào tạo; quyền, trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo.

Cụ thể tại Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH, nội dung hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp bao gồm những nội dung chính sau:

- Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.

- Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.

- Kế hoạch và tiến độ đào tạo.

Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.

- Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có).

- Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.

- Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.

- Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.

- Các nội dung khác có liên quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

3.1. Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo

Các bên tham gia liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp có các quyền sau đây:

- Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí theo quy định.

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì hai bên thỏa thuận mức lương, tiền công cho người học, nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia hoạt động làm ra sản phẩm trong thời gian đào tạo, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

- Thỏa thuận, ký kết hợp đồng thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại mục 2.

(Điều 7 Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH)

3.2. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo

* Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo theo quy định tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP; Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Trường hợp việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo thì không cần phải đăng ký hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Chủ trì thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH;

- Chủ trì tổ chức đào tạo, quản lý chất lượng, đánh giá và công nhận kết quả học tập cho người học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH; Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH; Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXHThông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH; Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH;

- Tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học sau khi tốt nghiệp chương trình liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXHThông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH; Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH;

- Người đứng đầu đơn vị chủ trì liên kết đào tạo ban hành quyết định tuyển sinh liên kết đào tạo khi đảm bảo các yêu cầu thực hiện liên kết đào tạo.

Quyết định tuyển sinh liên kết đào tạo phải nêu rõ tên ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh.

(Khoản 1 Điều 8 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH)

* Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chịu trách nhiệm

- Phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng để tham gia tổ chức hoạt động liên kết đào tạo theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo giữa hai đơn vị;

- Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, việc tổ chức dạy, học và phản ánh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo những biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh.

(Khoản 2 Điều 8 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH)

Thanh Rin

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
98 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (cấp huyện)

Tôi muốn biết thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cấp huyện được thực hiện như thế nào? - Hồng Nhung (Đà Nẵng)

Tổng hợp về quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng trong quan hệ nhân thân

Tôi muốn biết trong quan hệ nhân thân, vợ và chồng có các quyền và nghĩa vụ như thế nào? - Khánh Linh (Gia Lai)

Tiêu chuẩn của Viên chức đăng kiểm hạng I

Xin cho tôi hỏi các tiêu chuẩn của Viên chức đăng kiểm hạng I được quy định như thế nào? - Cẩm Loan (Lâm Đồng)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;