Các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trong trường học

Những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện trong trường học? Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt thế nào? - Thanh Trường (Bình Phước)

Các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trong trường học

Các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trong trường học (Hình từ Internet)

Về vấn đề này LawNet giải đáp như sau:

1. Các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trong trường học

- Điều 20 Luật Giáo dục 2019 quy định không truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục:

Theo đó, không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân.

- Điều 21 Luật Giáo dục 2019 nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục:

+ Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

+ Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.

- Điều 22 Luật Giáo dục 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.

+ Xuyên tạc nội dung giáo dục.

+ Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

+ Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

+ Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

+.Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

2. Vi phạm quy định trong trường học bị xử phạt thế nào?

Theo Điều 30 Nghị định 04/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học có nội dung truyền bá mê tín, truyền bá tôn giáo, hủ tục, tệ nạn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bộ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

3. Đình chỉ hoạt động giáo dục

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục quy định tại Điều 50 Luật Giáo dục 2019, theo đó:

- Nhà trường bị đình chỉ hoạt động giáo dục trong trường hợp sau đây:

+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

+ Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Giáo dục 2019;

+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn quy định kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

+ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học, người lao động trong nhà trường và phải công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại.

* Nhà trường bị giải thể trong trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Không bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

(Căn cứ khoản 2 Điều 51 Luật Giáo dục 2019)

Như Mai

7365 lượt xem  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;