Thay thế biểu mẫu về điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thay thế biểu mẫu về điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Trần Thanh Rin

Ngày 13/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, các biểu mẫu về điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Nghị định 49/2018/NĐ-CP sẽ được thay thế như sau:

- Thay thế Mẫu số 01, 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 01 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 4/2023/NĐ-CP.

- Thay thế Mẫu số 03, 04, 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP lần lượt bằng Mẫu số 02, 03, 04 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 4/2023/NĐ-CP.

- Thay thế Mẫu số 08, 09 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 05 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 4/2023/NĐ-CP.

Xem thêm tại Nghị định 4/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

1176 lượt xem  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;