Sửa quy định cho vay đặc biệt với TCTD được kiểm soát đặc biệt

Sửa quy định cho vay đặc biệt với TCTD được kiểm soát đặc biệt
Bảo Ngọc

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2022/TT-NHNN ngày 31/3/2022 sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, sửa một số quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, cụ thể:

- Về các trường hợp cho vay đặc biệt: Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày 15/01/2018 theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14.

- Đối với khoản cho vay đặc biệt quy định tại điểm b, c, đ khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2021, số tiền cho vay đặc biệt, mục đích sử dụng khoản cho vay đặc biệt, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt, thời hạn cho vay đặc biệt, việc trả nợ cho vay đặc biệt, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay đặc biệt, việc xử lý đối với khoản cho vay đặc biệt đã cho vay thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt. (So với hiện hành, bỏ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Đối với khoản cho vay đặc biệt quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2021 thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14. (Nội dung mới bổ sung)

Thông tư 02/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 24/5/2022.

>> CLICK HERE TO READ THIS ARTICLE IN VIETNAMESE

105 lượt xem  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;