Danh sách vùng ĐBKK mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm

Danh sách vùng ĐBKK mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm
Bảo Ngọc

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Theo đó, có 27 tỉnh, thành phố, 01 đơn vị sản xuất và hành chính khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, đơn cử như:

- Tỉnh Bắc Kạn: 05 huyện, 20 xã;

- Tỉnh Bình Phước: 02 huyện, 04 xã;

- Tỉnh Bình Thuận: 01 huyện, 01 xã;

- Tỉnh Cao Bằng: 07 huyện, 58 xã và 01 thị trấn;

- Tỉnh Đăk Lăk: 06 huyện, 14 xã;

- Tỉnh Khánh Hòa: toàn huyện Trường Sa;

- Tỉnh Kiên Giang: huyện Phú Quốc, xã Thổ Châu;

- Tỉnh Lâm Đồng: 05 huyện, 25 xã;

- Đơn vị sản xuất và hành chính khác: Nhà giàn DK1;...

Xem chi tiết tại Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 30/01/2022. Các quy định trên được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Thời gian người lao động làm việc trước ngày 01/01/2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

>> CLICK HERE TO READ THIS ARTICLE IN VIETNAMESE

104 lượt xem  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;