Hướng dẫn đăng ký tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Hướng dẫn đăng ký tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung được quy định chi tiết tại Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Cụ thể, tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 21/2021 sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký tên miền như sau:

(1) Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

- Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ gồm:

+ Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;

+ Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

+ Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);

+ Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;

+ Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(2) Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

- Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);

- Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;

- Đối với tên miền “.vn” đăng ký:

+ Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”.

+ Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt và các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền chấp nhận không phân biệt viết hoa hay viết thường.

+ Được chứa dấu gạch nối “-”nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-”đi liền nhau trong tên miền.

+ Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự;

- Không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23b Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

- Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 07/02/2022.

Bảo Ngọc

>> CLICK HERE TO READ THIS ARTICLE IN VIETNAMESE

1 lượt xem
  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;