Người lao động làm việc tại các vùng này có thể nghỉ hưu sớm

Người lao động làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Người lao động làm việc tại các vùng này có thể nghỉ hưu sớm

Người lao động làm việc tại các vùng này có thể nghỉ hưu sớm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Thông tư 19/2021 đã ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu.

Theo danh sách này, có 27 tỉnh, thành phố, 01 đơn vị sản xuất và hành chính khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu sớm, đơn cử như:

- Tỉnh Bắc Kạn: 05 huyện, 20 xã;

- Tỉnh Bình Phước: 02 huyện, 04 xã;

- Tỉnh Bình Thuận: 01 huyện, 01 xã;

- Tỉnh Cao Bằng: 07 huyện, 58 xã và 01 thị trấn;

- Tỉnh Đăk Lăk: 06 huyện, 14 xã;

- Tỉnh Khánh Hòa: toàn huyện Trường Sa;

- Tỉnh Kiên Giang: huyện Phú Quốc, xã Thổ Châu;

- Tỉnh Lâm Đồng: 05 huyện, 25 xã;

- Đơn vị sản xuất và hành chính khác: Nhà giàn DK1;...

Xem chi tiết Danh mục vùng ĐBKK được nghỉ hưu sớm  tại file đính kèm.

Danh mục vùng ĐBKK được nghỉ hưu sớm

 

Tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật lao động quy định về tuổi nghỉ hưu sớm như sau:

"Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

...

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 30/01/2022. Các quy định trên được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Bảo Ngọc 

>> CLICK HERE TO READ THIS ARTICLE IN VIETNAMESE

176 lượt xem
  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;