Tội loạn luân là gì? Bị phạt bao nhiêu năm tù?

Tội loạn luân không những xâm phạm nghiêm trọng đến các giá trị đạo đức mang tính nền tảng trong mối quan hệ gia đình - xã hội, mà hành vi này còn gây ra những ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực tới sự phát triển của giống nòi do các đặc điểm về di truyền học.

Tội loạn luân là gì? Bị phạt bao nhiêu năm tù?

Tội loạn luân là gì? Bị phạt bao nhiêu năm tù? (Ảnh minh họa)

Thế nào là hành vi loạn luân? Tội loạn luân?

Hành vi loạn luân là hành vi đồng thuận giao cấu giữa những người có cùng dòng máu trực hệ hoặc giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Tại Điều 184 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị xử lý về tội Loạn luân.

Theo đó, một người thực hiện hành vi được cho là phạm tội loạn luân phải thỏa mãn đủ 4 yếu tố cấu thành sau đây:

a) Mặt khách quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi giao cấu thuận tình với người cùng dòng máu về trực hệ: cha với con, mẹ với con, ông với cháu, bà với cháu, giữa anh chị em cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha với nhau.

Hành vi giao cấu trong tội Loạn luân được thực hiện trên cơ sở thuận tình, không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép và được thực hiện với người từ đủ 16 tuổi trở lên, giữa những người loạn luân biết rõ họ cùng dòng máu về trực hệ.

Trong trường hợp tuy hành vi giao cấu giữa những người nói trên là thuận tình, nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì không truy cứu TNHS về tội Loạn luân mà phải truy cứu TNHS về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (điểm c khoản 2 Điều 145 BLHS).

Trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, thì tùy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu TNHS về tội Hiếp dâm (điểm e khoản 2 Điều 141 BLHS) hoặc tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (điểm a khoản 2 Điều 142 BLHS); nếu hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc khiến bên kia phải miễn cưỡng cho giao cấu, thì tùy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu TNHS về tội Cưỡng dâm (điểm d khoản 2 Điều 143 BLHS năm 2015) hoặc tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (điểm a khoản 2 Điều 144 BLHS); trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi, thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu TNHS về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (điểm b khoản 1 Điều 142 BLHS).

b) Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, điều luật quy định người phạm tội biết rõ người giao cấu với mình có quan hệ đặc biệt như trên mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu

c) Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, ngoài yêu cầu về độ tuổi chịu TNHS có năng lực TNHS, còn phải đáp ứng dấu hiệu của chủ thể đặc biệt, đó là người có quan hệ huyết thống với người cùng giao cấu.

d) Khách thể của tội loạn luân

Khách thể của tội phạm là sự phát triển lành mạnh của giống nòi và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đây cũng là một nội dung quan trọng của nguyên tắc hôn nhân tiến bộ Hiến pháp và Luật hôn nhân gia đình.

Các chuyên gia trong giới y học đã chứng minh việc giao cấu giữa những người cận huyến thống dễ dẫn đến nguy cơ sinh ra những đứa trẻ không khỏe mạnh, chậm phát triển, mang dị tật bẩm sinh… Và nguy cơ đó sẽ là đặc biệt cao nếu là kết quả của hành vi giao cấu giữa những người có cùng dòng máu về trực (bao gồm những người có cùng huyết thống , trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau) hoặc giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Bên cạnh đó, các gia đình Việt Nam vốn có truyền thống coi trọng tôn ti trật tự trong gia đình. Hành vi loạn luân sẽ làm đảo lộn trật tự đó và tạo nên sự chồng chéo phức tạp giữa các mối quan hệ trong gia đình và làm hủy hoại thanh danh của gia đình và dòng họ.

Tội loạn luân bị phạt bao nhiêu năm tù?

Theo quy định tại Điều 184 BLHS thì Người phạm tội loạn luân có thể bị áp dụng hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Bảo Ngọc

>> CLICK HERE TO READ THIS ARTICLE IN VIETNAMESE

1977 lượt xem
  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;