Danh mục văn bản mới (từ ngày 02/4- 08/4/2022)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 02/4- 08/4/2022.

Danh mục văn bản mới (từ ngày 02/4- 08/4/2022)

 Xem  Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem  Công văn mớiBấm vào đây
 Xem  Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (07/04/2022) Công điện 304/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (06/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2022) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
4. (04/04/2022) Quyết định 556/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
5. (04/04/2022) Quyết định 555/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Môi trường
1. (06/04/2022) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
2. (06/04/2022) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (02/04/2022) Công điện 298/CĐ-TTg năm 2022 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (31/03/2022) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (31/03/2022) Công văn 11791/CTHN-TTHT năm 2022 thực hiện Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (05/04/2022) Thông báo 99/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/04/2022) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (04/04/2022) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4. (04/04/2022) Quyết định 423/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai" sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/04/2022) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phát triển bò cái nền trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
6. (04/04/2022) Công văn 1311/BNV-TH năm 2022 về hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nội vụ ban hành
7. (04/04/2022) Quyết định 1195/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (28/03/2022) Lệnh công bố Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Quốc phòng
1. (04/04/2022) Thông tư 23/2022/TT-BQP về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
2. (02/04/2022) Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Tài chính
1. (06/04/2022) Thông tư 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (05/04/2022) Công văn 1175/TCHQ-TXNK năm 2022 về kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/04/2022) Quyết định 844/QĐ-BYT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (04/04/2022) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (04/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (03/04/2022) Thông báo 95/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (01/04/2022) Công văn 1672/BYT-TB-CT năm 2022 về triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
8. (01/04/2022) Công văn 1001/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 và ước giải ngân quý II/2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (31/03/2022) Công văn 1099/TCHQ-GSQL năm 2022 về lỗi hệ thống đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (31/03/2022) Công văn 1102/TCHQ-TXNK năm 2022 về việc xác định hàng hóa nhập khẩu có thuộc máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (31/03/2022) Công văn 2938/BTC-TCDN năm 2022 triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
12. (30/03/2022) Quyết định 373/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (30/03/2022) Thông tư 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (29/03/2022) Quyết định 666/QĐ-BHXH về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Y tế - dược
1. (06/04/2022) Công văn 1011/UBND-KGVX năm 2022 về điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
2. (06/04/2022) Quyết định 945/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (05/04/2022) Công văn 1175/TCHQ-TXNK năm 2022 về kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (05/04/2022) Công văn 1709/BYT-MT năm 2022 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Bộ Y tế ban hành
5. (05/04/2022) Quyết định 838/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (04/04/2022) Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
7. (04/04/2022) Công văn 2143/SYT-NVY năm 2022 cập nhật "Hướng dẫn gói Chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0" (phiên bản 2.0) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (04/04/2022) Quyết định 828/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt Đề án xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (04/04/2022) Thông báo 461/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội thảo triển khai giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (04/04/2022) Công văn 1697/BYT-QLD năm 2022 về mua bán thuốc điều trị Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
11. (04/04/2022) Công văn 976/UBND-KGVX năm 2022 về cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp do thành phố Hà Nội ban hành
12. (02/04/2022) Thông báo 456/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
13. (02/04/2022) Thông báo 455/TB-BYT năm 2022 về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi họp về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch cung ứng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
14. (01/04/2022) Công văn 1672/BYT-TB-CT năm 2022 về triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (05/04/2022) Công văn 1175/TCHQ-TXNK năm 2022 về kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (05/04/2022) Công văn 1024/TCT-VP năm 2022 thông tin về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tinh bột sắn do Tổng cục Thuế ban hành
3. (05/04/2022) Công văn 1021/TCT-KK năm 2022 về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành
4. (05/04/2022) Công văn 1163/TCHQ-TXNK năm 2022 về chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (31/03/2022) Công văn 1102/TCHQ-TXNK năm 2022 về việc xác định hàng hóa nhập khẩu có thuộc máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (31/03/2022) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (31/03/2022) Công văn 11791/CTHN-TTHT năm 2022 thực hiện Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (04/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/03/2022) Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (07/04/2022) Công điện 304/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (05/04/2022) Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
3. (01/04/2022) Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (31/03/2022) Công văn 2938/BTC-TCDN năm 2022 triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (06/04/2022) Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2022) Thông báo 97/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2022) Thông báo 99/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/04/2022) Quyết định 423/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai" sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (03/04/2022) Thông báo 95/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/04/2022) Công văn 1118/TCHQ-GSQL năm 2022 về kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Lao động
1. (05/04/2022) Quyết định 838/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (05/04/2022) Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (04/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
4. (02/04/2022) Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
5. (01/04/2022) Công văn 1003/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (01/04/2022) Công văn 988/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 về tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Chính sách xã hội
1. (30/03/2022) Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định về Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (06/04/2022) Quyết định 945/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (06/04/2022) Quyết định 941/QĐ-BGDĐT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (05/04/2022) Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (04/04/2022) Công văn 1239/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (04/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (04/04/2022) Công văn 976/UBND-KGVX năm 2022 về cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp do thành phố Hà Nội ban hành
7. (01/04/2022) Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (01/04/2022) Quyết định 912/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (31/03/2022) Công văn 950/UBND-KGVX năm 2022 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (31/03/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do thành phố Hà Nội ban hành
11. (30/03/2022) Thông tư 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Giao thông, vận tải
1. (06/04/2022) Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2022) Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2022 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022–2025 do Chính phủ ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (06/04/2022) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
2. (06/04/2022) Thông báo 100/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/04/2022) Thông báo 101/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Thường trực Chính phủ về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/04/2022) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (04/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (04/04/2022) Công văn 1311/BNV-TH năm 2022 về hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nội vụ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (06/04/2022) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/04/2022) Thông tư 23/2022/TT-BQP về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
3. (04/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/04/2022) Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/04/2022) Kế hoạch 73/KH-TANDTC năm 2022 về tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
6. (31/03/2022) Công văn 1149/BTTTT-VNNIC năm 2022 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (31/03/2022) Công văn 805/BHXH-TTKT năm 2022 về triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (06/04/2022) Thông báo 102/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2022) Thông báo 97/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2022) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (03/04/2022) Thông báo 95/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/03/2022) Quyết định 755/QĐ-BVHTTDL năm 2022 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm văn hóa, nghệ thuật ASEAN chào mừng 55 năm ngày thành lập ASEAN do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (30/03/2022) Công văn 1571/BYT-MT năm 2022 thực hiện Thông tư 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng do Bộ Y tế ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (31/03/2022) Công văn 805/BHXH-TTKT năm 2022 về triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (30/03/2022) Kế hoạch 42/KH-VKSTC năm 2022 kiểm tra công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (14/03/2022) Chỉ thị 02/2022/CT-CA về tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (06/04/2022) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
2. (06/04/2022) Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
3. (06/04/2022) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
4. (April 6, 2022) Decision 174/QD-UBND in 2022 announcing a list of 01 new administrative procedures in the field of environment under the handling competence of the People's Committees of communes, wards and townships above. Gia Lai province
5. (April 6, 2022) Directive 02/CT-BXD in 2022 on accelerating the digital transformation of the Construction industry issued by the Ministry of Construction
6. (April 6, 2022) Decision 941/QD-BGDDT in 2022 announcing the administrative procedures to be replaced, the field of secondary education under the management function of the Ministry of Education and Training
7. (April 5, 2022) Decision 1165/QD-UBND in 2022 announcing the List of new/amended, supplemented/abolished administrative procedures in the field of surveying, cartography and geographical information under its jurisdiction resolved by the Department of Natural Resources and Environment of Thanh Hoa province
8. (April 5, 2022) Decision 1053/QD-UBND in 2022 announcing the List of administrative procedures in the field of culture, sports and family in Hai Phong city
9. (April 4, 2022) Decision 848/QD-UBND in 2022 announcing the List of administrative procedures and approving internal and electronic processes in handling administrative procedures in the field of archival records. jurisdiction of the People's Committee of the province, the Department of Home Affairs of Nghe An province
ten. (April 4, 2022) Notice 96/TB-VPCP in 2022 on the conclusions of Prime Minister Pham Minh Chinh at the meeting with the Standing Board of Binh Duong Provincial Party Committee issued by the Office of the Government
11. (April 4, 2022) Decision 422/QD-TTg approving the list of integrated online public services, provided on the National Public Service Portal in 2022, issued by the Prime Minister
twelfth. (April 4, 2022) Plan 73/KH-TANDTC in 2022 on organizing a conference to exchange and share experiences in organizing an online trial issued by the Supreme People's Court
Statistical
first. (March 24, 2022) Decision 451/QD-BTP in 2022 on the Ministry of Justice's 2021 calendar of statistical information dissemination
Clerical, archives
first. (April 4, 2022) Decision 848/QD-UBND in 2022 announcing the List of administrative procedures and approving internal and electronic processes in handling administrative procedures in the field of archival records. jurisdiction of the People's Committee of the province, the Department of Home Affairs of Nghe An province
Nation
first. (April 4, 2022) Decision 08/2022/QD-UBND stipulating the position, functions, tasks, powers and organizational structure of the Committee for Ethnic Minority Affairs of Yen Bai province
Population, children, family, gender equality
first. (April 5, 2022) Decision 1053/QD-UBND in 2022 announcing the List of administrative procedures in the field of culture, sports and family in Hai Phong city
Officials and civil servants
first. (April 1, 2022) Conclusion 33-KL/TW in 2022 on the implementation of regimes and policies for officials holding positions issued by the Central Committee
State apparatus organization
first. (April 4, 2022) Decision 08/2022/QD-UBND stipulating the position, functions, tasks, powers and organizational structure of the Committee for Ethnic Minority Affairs of Yen Bai province
2. (April 4, 2022) Decision 612/QD-BCT in 2022 on correcting Circular 04/2022/TT-BCT guiding the functions, tasks and powers of specialized agencies on industry and trade under the Human Resources Committee. People's Committees of provinces and centrally run cities and People's Committees of districts, towns, provincial cities and centrally run cities promulgated by the Minister of Industry and Trade
3. (April 4, 2022) Decision 07/2022/QD-UBND stipulating the position, functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Labor - Invalids and Social Affairs of Yen Bai province

>> CLICK HERE TO READ THIS ARTICLE IN VIETNAMESE

147 lượt xem
  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;