Xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành TQuyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà?

Căn cứ Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ thuê nhà như sau:

“Điều 4. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.”

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả hỗ trợ thuê nhà?

Căn cứ Điều 5 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả hỗ trợ thuê nhà như sau:

“Điều 5. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.”

Xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuê nhà bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 6 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02).

- Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà?

Căn cứ Công văn 2219/BHXH-QLT năm 2022 quy định về thời gian tiếp nhận hồ sơ như sau:

- Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, đủ điều kiện theo quy định tại điều 4, Chương II của Quyết định 08 thì các doanh nghiệp lập danh sách theo mẫu số 2 được ban hành kèm theo Quyết định 08. Thời gian nộp hồ sơ hàng tháng hoặc gộp 2 - 3 tháng; chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

- Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động theo quy định tại điều 8, Chương III của Quyết định 08, đơn vị sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 hàng tháng; chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Như vậy các doanh nghiệp sẽ gửi danh sách về cơ quan BHXH nơi quản lý thu, qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua bưu điện. Theo đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Nếu lập hồ sơ không đúng đối tượng gây chậm trễ hồ sơ, ảnh hưởng quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Khánh Linh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
431 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;