Triển khai kế hoạch đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Quyết định 98/QĐ-TANDTC về việc triển khai kế hoạch đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Mục đích, yêu cầu cho việc triển khai đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Theo mục I Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 98/QĐ-TANDTC năm 2022 thì việc triển khai đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có những mục đích và cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

(1) Mục đích

- Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, giữa Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, bộ, ngành có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, giữa Tòa án nhân dân tối cao với Chính phủ và các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh.

- Nâng cao nhận thức về Pháp lệnh, trách nhiệm triển khai thi hành Pháp lệnh.

(2) Yêu cầu

- Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động triển khai thi hành Pháp lệnh; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân các cấp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị có liên quan; tổ chức việc triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo đảm đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

- Việc triển khai thi hành Pháp lệnh phải đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Triển khai kế hoạch đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nguồn kinh phí đảm bảo triển khai kế hoạch

Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc triển khai này được quy định tại mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 98/QĐ-TANDTC năm 2022 như sau:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, sử dụng trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Nhựt Hào

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
646 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;