Quỹ hợp tác xã là quỹ gì? Các khoản doanh thu của Quỹ hợp tác xã

Tôi muốn hỏi Quỹ hợp tác xã là quỹ gì? Doanh thu Quỹ hợp tác xã được hình thành từ các khoản nào? - Thanh Trà (Khánh Hòa)

Quỹ hợp tác xã là quỹ gì? Các khoản doanh thu của Quỹ hợp tác xã

Quỹ hợp tác xã là quỹ gì? Các khoản doanh thu của Quỹ hợp tác xã (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Quỹ hợp tác xã là quỹ gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 45/2021/NĐ-CP, quỹ hợp tác xã là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình hợp tác xã, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Doanh thu của Quỹ hợp tác xã

Doanh thu của Quỹ hợp tác xã là khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:

- Thu từ hoạt động nghiệp vụ:

+ Thu lãi cho vay;

+ Thu phí từ hợp đồng dịch vụ nhận ủy thác cho vay;

+ Thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ hợp tác xã; thu từ hoạt động dịch vụ hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

+ Các khoản thu khác từ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

- Thu từ hoạt động tài chính:

+ Thu lãi tiền gửi;

+ Thu từ chênh lệch tỷ giá (nếu có);

+ Thu từ hoạt động tài chính khác.

- Các khoản thu khác:

+ Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản;

+ Thu từ hoạt động cho thuê tài sản;

+ Chênh lệch các khoản thu bảo hiểm được bồi thường đền bù tổn thất tài sản sau khi thực hiện bù đắp tổn thất;

+ Thu nợ đã xóa thu hồi được;

+ Thu hoàn nhập dự phòng;

+ Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 6 Thông tư 52/2022/TT-BTC)

3. Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Quỹ hợp tác xã

Cụ thể tại Điều 5 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định về nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Quỹ hợp tác xã như sau:

- Các khoản thu của Quỹ hợp tác xã phải ghi nhận và hạch toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ.

- Đối với thu lãi từ hoạt động cho vay, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm đánh giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định tại Điều 28 Nghị định 45/2021/NĐ-CP để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán như sau:

+ Quỹ hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào doanh thu đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tài chính vi mô;

+ Đối với số lãi phải thu của các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn do thực hiện chính sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của khoản nợ còn lại thì không hạch toán doanh thu, Quỹ thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào doanh thu.

- Đối với thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu từ tiền gửi phát sinh trong kỳ.

- Đối với các khoản phải thu đã hạch toán vào doanh thu nhưng sau đó được đánh giá không thu được hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì Quỹ hạch toán vào chi phí và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì Quỹ hạch toán vào doanh thu.

- Đối với các khoản thu từ hoạt động khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

- Việc xác định doanh thu của Quỹ hợp tác xã cho mục đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Thanh Rin

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
467 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;