Quy định về giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử

Tranh chấp trong giao dịch điện tử là gì? Việc giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử được quy định thế nào? - Bích Liên (Bình Dương)

Quy định về giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử

Quy định về giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Tranh chấp trong giao dịch điện tử là gì?

Theo Điều 51 Luật Giao dịch điện tử 2005 thì tranh chấp trong giao dịch điện tử

là tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch bằng phương tiện điện tử.

2. Quy định về giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử

Quy định về giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử theo Điều 52 Luật Giao dịch điện tử 2005 như sau:

- Nhà nước khuyến khích các bên có tranh chấp trong giao dịch điện tử giải quyết thông qua hòa giải.

- Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về giao dịch điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử

Việc xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử theo Điều 50 Luật Giao dịch điện tử 2005 như sau:

- Người có hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch điện tử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử

Theo Điều 5 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử như sau:

- Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch.

- Tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ để thực hiện giao dịch điện tử.

- Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch điện tử.

- Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

- Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 40 Luật Giao dịch điện tử 2005:

+ Các nguyên tắc quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 5 Luật Giao dịch điện tử 2005:

++ Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch điện tử.

++ Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử.

++ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

+ Việc giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thực hiện từng phần hoặc toàn bộ giao dịch trong nội bộ cơ quan hoặc với cơ quan khác của Nhà nước bằng phương tiện điện tử.

+ Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình cụ thể, cơ quan nhà nước xác định một lộ trình hợp lý sử dụng phương tiện điện tử trong các loại hình giao dịch quy định tại Điều 39 Luật Giao dịch điện tử 2005.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương tiện điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Khi tiến hành giao dịch điện tử, cơ quan nhà nước phải quy định cụ thể về:

++ Định dạng, biểu mẫu của thông điệp dữ liệu;

++ Loại chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp giao dịch điện tử cần có chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử;

++ Các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và bí mật của giao dịch điện tử.

+ Việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước dưới hình thức điện tử được xác lập trên cơ sở quy định của cơ quan đó nhưng không được trái với quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quốc Đạt

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
201 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&ĐT

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định liên quan đến xác định giá đất là nội dung được đề cập tại

Xin cho tôi hỏi mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu trong dịch vụ bưu chính là bao nhiêu? – Xuân Hiếu (Khánh Hòa)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;