Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 20/11 - 26/11/2023)

Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 20/11 - 26/11/2023)
Dương Châu Thanh

Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024; Hướng dẫn tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ năm 2024; Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;... là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật tuần vừa qua (từ ngày 20/11 - 26/11/2023).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Ngày 22/11/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 5015/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

(1) Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 như sau:

+ Được nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ 5 ngày 08/02/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ 4 ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

+ Đợt nghỉ bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ 7 ngày 31/8/2024 đến hết thứ 3 ngày 03/9/2024 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 02 ngày nghỉ hằng tuần.

(2) Đối với người lao động:

Người sử dụng lao động có thể áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức hoặc quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 như sau:

+ Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: Lựa chọn 01 ngày cuối năm Quý Mão và 04 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 02 ngày cuối năm Quý Mão và 03 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 03 ngày cuối năm Quý Mão và 02 ngày đầu năm Giáp Thìn.

+ Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Thứ 2 ngày 02/9/2024 Dương lịch và lựa chọn một trong hai ngày: Chủ nhật ngày 01/9/2024 hoặc thứ 3 ngày 03/92024 Dương lịch.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Xem chi tiết tại Thông báo 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023.

Hướng dẫn tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ năm 2024

Ngày 06/11/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Công văn 4267/BQP-TM về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Theo đó, ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung như đối với tuyển chọn và gọi công dân nam nhập ngũ, đối với công dân nữ phải có đơn tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội, được đại diện gia đình và UBND cấp xã nơi thường trú xác nhận và đáp ứng một số điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Về tuổi đời: Từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học thì độ tuổi đến hết 27 tuổi; chưa lập gia đình, chưa có con.

- Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP; riêng chiều cao lấy từ 1,60m trở lên, ngoại hình cân đối, quân dung tươi tỉnh.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đã tốt nghiệp đào tạo trung cấp trở lên; ưu tiên những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quân đội. Trường hợp có năng khiếu thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng.

- Các đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ nhập ngũ được tuyển (tuyển lẻ) tại các địa phương trên toàn quốc và được tính vào chỉ tiêu tuyển quân năm 2024 của địa phương, đơn vị; phối hợp và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (đối với các đơn vị phía Bắc), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (đối với các đơn vị phía Nam) để huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chất lượng công dân nữ nhập ngũ của đơn vị.

Xem chi tiết tại Công văn 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023.

Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày 20/11/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, quy định về yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như sau:

(i) Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Yêu cầu về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010;

- Phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có các quy định nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, trong đó phải đảm bảo:

- Phù hợp với quy định tại Thông tư 14/2023/TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan;

- Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành quy định về tổ chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu; Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành các quy chế, quy trình, thủ tục tác nghiệp (quy trình nội bộ);

- Được đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-NHNN và quy định của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết).

(iii) Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau:

- Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do các bộ phận sau thực hiện: Các bộ phận kinh doanh (bao gồm cả bộ phận phát triển sản phẩm), các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; các bộ phận có chức năng thực hiện các quyết định có rủi ro; Các bộ phận có chức năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh; Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán;

- Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng các nội dung liên quan đến quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật do các bộ phận sau đây thực hiện: Bộ phận tuân thủ quy định tại Điều 16 Thông tư 14/2023/TT-NHNN; Bộ phận quản lý rủi ro quy định tại Điều 18 Thông tư 14/2023/TT-NHNN;

- Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Thông tư 14/2023/TT-NHNN.

(iv) Ý kiến thảo luận và kết luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự phải được lập thành biên bản, trong đó nêu rõ ý kiến thống nhất, không thống nhất của từng thành viên.

(v) Việc đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2024.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1474/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau:

- Đối với nhóm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo quy định về tư vấn, giới thiệu việc làm gồm có:

+ Dịch vụ tư vấn.

+ Dịch vụ giới thiệu việc làm.

- Đối với nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động:

+ Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

+ Dịch vụ trả kết quả hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Đối với nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp:

+ Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Dịch vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

+ Dịch vụ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Dịch vụ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Dịch vụ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Dịch vụ chuyển và tiếp nhận chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.

Quyết định 1474/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2023.

259 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;