Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 15/5 - 21/5/2023)

Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 15/5 - 21/5/2023)
Dương Châu Thanh

Ban hành Nghị định về lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023; Phê duyệt Quy hoạch điện VIII; Một số lưu ý về xác định giá đất cụ thể;… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật tuần vừa qua (từ ngày 15/5 - 21/5/2023).

1. Ban hành Nghị định về lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023

Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2023. 

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. 

(Mức lương cơ sở hiện đang áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 là 1.490.000 đồng/tháng – theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để: 

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP

2. Một số lưu ý về xác định giá đất cụ thể 

Để đảm bảo thời gian phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, tại Công văn 3382/BTNMT-ĐĐ năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Cơ quan tài nguyên và môi trường căn cứ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và thực hiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

+ Cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan khác có liên quan cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn đã được lựa chọn để phục vụ việc định giá đất nhanh chóng, kịp thời.

- Cơ quan tài nguyên và môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn đối chiếu hồ sơ thông tin khu đất/ thửa đất cần định giá với hồ sơ, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác, thống nhất về thông tin, số liệu phục vụ định giá đất, khẩn trương ban hành chứng thư định giá đất phục vụ cho công tác thẩm định, quyết định giá đất.

- Chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn xác định giá đất khẩn trương thực hiện định giá đất sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện tốt các nội dung nêu tại Công văn 1856/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 22/3/2023.

- Chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí kinh phí kịp thời để chi trả cho đơn vị tư vấn xác định giá đất khi hoàn thành hợp đồng dịch vụ tư vấn.

3. Phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch điện VIII như sau:

- Về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia:

+ Cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2021 - 2030, khoảng 6,5 - 7,5%/năm trong giai đoạn 2031 - 2050:

++ Điện thương phẩm: Năm 2025 khoảng 335,0 tỷ kWh; năm 2030 khoảng 505,2 tỷ kWh; đến năm 2050 khoảng 1.114,1 - 1.254,6 tỷ kWh.

++ Điện sản xuất và nhập khẩu: Năm 2025 khoảng 378,3 tỷ kWh; năm 2030 khoảng 567,0 tỷ kWh; đến năm 2050 khoảng 1.224,3 - 1.378,7 tỷ kWh.

++ Công suất cực đại: Năm 2025 khoảng 59.318 MW; năm 2030 khoảng 90.512 MW; đến năm 2050 khoảng 185.187 - 208.555 MW.

+ Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

+ Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

- Về chuyển đổi năng lượng công bằng:

+ Phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030, hướng tới mục tiêu tỷ lệ năng lượng tái tạo 47% với điều kiện các cam kết theo Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất. Định hướng đến năm 2050 tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5 - 71,5%.

+ Kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204 - 254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27 - 31 triệu tấn vào năm 2050. Hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030 với điều kiện các cam kết theo JETP được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất.

+ Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, đủ khả năng tích hợp, vận hành an toàn hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.

- Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo:

+ Dự kiến đến 2030, hình thành 02 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện; công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, xây dựng, lắp đặt, dịch vụ liên quan, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi có các điều kiện thuận lợi.

+ Phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng mới phục vụ xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô công suất xuất khẩu điện đạt khoảng 5.000 - 10.000 MW.

4. Thông tin, tài liệu TAND thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 12/5/2023. 

Theo đó, thông tin, tài liệu TAND thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND gồm có: 

- Bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. 

(Hiện hành theo Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC là Bản án hình sự sơ thẩm)

- Bản án hình sự phúc thẩm.

- Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo do Tòa án ban hành.

- Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. (Nội dung mới)

- Quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm.

- Quyết định tổng hợp hình phạt. (Nội dung mới)

- Quyết định đình chỉ thi hành án.  (Nội dung mới)

- Quyết định về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Chủ tịch nước.

- Biên bản thi hành án tử hình.

(Hiện hành theo Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC có tới 17 loại thông tin, tài liệu, còn tại quy định mới chỉ còn 09 loại thông tin tài liệu). 

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

331 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;