Đơn giản hóa TTHC cấp trung ương trong lĩnh vực đất đai

Chính phủ ban hành Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chính phủ ban hành Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn giản hóa TTHC cấp trung ương trong lĩnh vực đất đai

Đơn giản hóa TTHC cấp trung ương trong lĩnh vực đất đai (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Quyết định 721/QĐ-TTg quy định phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp trung ương trong lĩnh vực đất đai như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp trung ương ngành kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thủ tục hành chính 1: Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (mã thủ tục hành chính: 1.002972)

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính như sau:

- Cách thức thực hiện: Bãi bỏ thủ tục hành chính cấp trung ương ngành kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Lý do bãi bỏ: 

+ Thủ tục này hiện được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5b của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Liên quan đến việc thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp quốc gia thì trong thời gian từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ đối với thủ tục hành chính này. Theo đó, cần phải bãi bỏ thủ tục hành chính này để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí thực hiện cho các tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

(2) Kiến nghị thực thi đề án đơn giản hóa như sau:

- Bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 5b của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

2. Thủ tục hành chính cấp trung ương ngành kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Thủ tục hành chính 2: cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất (mã thủ tục hành chính: 1.000732)

(1) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính như sau:

- Về cách thức thực hiện: Bổ sung về cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo dịch vụ công trực tuyến.

Lý do: Phù hợp với Nghị định 61/2018/NĐ-CP và tạo điều kiện cho cá nhân được quyền lựa chọn các hình thức nộp và nhận kết quả.

- Về thành phần hồ sơ:

+ Bỏ giấy chứng nhận đã hoàn thành về bồi dưỡng định giá đất.

Lý do: Thành phần hồ sơ này, cơ quan cấp chứng chỉ đã có, do đó, chỉ cần sửa đổi ở Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo hướng bổ sung thông tin đã tham gia khóa học.

+ Bỏ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

Lý do: Thành phần hồ sơ này đã có trong dữ liệu quản lý dân cư, do đó, cơ quan cấp chứng chỉ sẽ khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thông tin cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

- Về hình thức nộp các thành phần hồ sơ: Quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng Bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ.

(2) Kiến nghị thực thi đề án đơn giản hóa như sau:

- Bãi bỏ Điều 4, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 5, điểm b khoản 2 Điều 6; sửa đổi điểm đ khoản 1, đoạn cuối khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT cho phù hợp với quy định của pháp luật đầu tư, đồng thời điều kiện này đã được quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CPNghị định 136/2018/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

Quyết định 721/QĐ-TTg ban hành ngày 16/6/2022

Chí Nhân

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
174 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;