Danh mục văn bản mới (từ ngày 19/3- 25/3/2022)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 19/3- 25/3/2022.

Danh mục văn bản mới (từ ngày 19/3- 25/3/2022)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (22/03/2022) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (22/03/2022) Công văn 816/UBND-KT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất do thành phố Hà Nội ban hành
3. (21/03/2022) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
4. (21/03/2022) Quyết định 29/QĐ-TCT năm 2022 về Quy chế làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố
5. (21/03/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (18/03/2022) Công văn 259/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (18/03/2022) Công văn 262/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (14/03/2022) Quyết định 476/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tài nguyên
1. (22/03/2022) Công văn 272/TTg-NN năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/03/2022) Công văn 953/TCHQ-GSQL năm 2022 về hình thức ban hành văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Môi trường
1. (25/03/2022) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 382/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời hạn rót vốn, thời gian sử dụng vốn của các Thỏa ước vay, viện trợ với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ninh Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/03/2022) Quyết định 367/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/03/2022) Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/03/2022) Công văn 1716/VPCP-KTTH năm 2022 về sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (23/03/2022) Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2022 ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a giữa Ô-xtrây-li-a và Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/03/2022) Công văn 1399/BCT-XTTM về triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022 do Bộ Công thương ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (21/03/2022) Công văn 2617/BTC-QLCS năm 2022 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
2. (21/03/2022) Quyết định 768/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (23/03/2022) Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2022 ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a giữa Ô-xtrây-li-a và Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 415/QĐ-BCT năm 2022 sửa đổi Quyết định 1972/QĐ-BCT về thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (22/03/2022) Công văn 939/BVHTTDL-PC năm 2022 hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (20/03/2022) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2022 về ký Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động giữa Việt Nam - Malaysia do Chính phủ ban hành
5. (20/03/2022) Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành
Tài chính
1. (25/03/2022) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/03/2022) Thông báo 81/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/03/2022) Quyết định 382/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời hạn rót vốn, thời gian sử dụng vốn của các Thỏa ước vay, viện trợ với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ninh Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/03/2022) Công văn 964/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/03/2022) Công văn 1469/BCT-CN năm 2022 về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá của Công ty Thuốc lá Thăng Long do Bộ Công thương ban hành
6. (22/03/2022) Dự thảo Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (22/03/2022) Công văn 949/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất lên hệ thống do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (22/03/2022) Công văn 943/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/03/2022) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (22/03/2022) Công văn 816/UBND-KT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất do thành phố Hà Nội ban hành
11. (21/03/2022) Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia
12. (21/03/2022) Quyết định 367/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (21/03/2022) Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (21/03/2022) Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (19/03/2022) Công văn 1716/VPCP-KTTH năm 2022 về sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
1. (21/03/2022) Quyết định 489/QĐ-BHXH năm 2022 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Y tế - dược
1. (24/03/2022) Công văn 882/UBND-VX năm 2022 hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (24/03/2022) Quyết định 362/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (23/03/2022) Công văn 1461/BCT-HC năm 2022 về cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Công thương ban hành
4. (22/03/2022) Công văn 9528/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách ưu đãi thuế áp dụng cho Bệnh viện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (22/03/2022) Công văn 1944/QLD-PCTTr năm 2022 về tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (22/03/2022) Quyết định 359/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (22/03/2022) Công văn 152/AIDS-DP hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 do Cục Phòng chống HIV/AIDS ban hành
8. (19/03/2022) Thông báo 77/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca; việc cấp phép thuốc điều trị COVID-19 và việc thực hiện Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (18/03/2022) Công văn 819/UBND-VX năm 2022 thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn phường, xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (23/03/2022) Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (23/03/2022) Công văn 2688/BTC-TCT năm 2022 về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
3. (23/03/2022) Công văn 964/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/03/2022) Công văn 9528/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách ưu đãi thuế áp dụng cho Bệnh viện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (21/03/2022) Công văn 9431/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/03/2022) Công văn 9284/CTHN-TTHT năm 2022 về sử dụng vé xe khách đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/03/2022) Công văn 9283/CTHN-TTHT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (21/03/2022) Công văn 9275/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (21/03/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (21/03/2022) Công văn 9262/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (21/03/2022) Công văn 9264/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (21/03/2022) Công văn 9281/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (25/03/2022) Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2022 thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (21/03/2022) Công văn 9284/CTHN-TTHT năm 2022 về sử dụng vé xe khách đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (21/03/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (22/03/2022) Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2022 về không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (25/03/2022) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 380/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á và Liên minh châu Âu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/03/2022) Công văn 272/TTg-NN năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/03/2022) Công văn 9431/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (21/03/2022) Công văn 1403/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
6. (20/03/2022) Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành
Lao động
1. (24/03/2022) Công văn 882/UBND-VX năm 2022 hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
3. (23/03/2022) Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2022 ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a giữa Ô-xtrây-li-a và Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/03/2022) Thông báo 843/TB-LĐTBXH năm 2022 về tình hình tai nạn lao động 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (21/03/2022) Công văn 834/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (20/03/2022) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2022 về ký Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động giữa Việt Nam - Malaysia do Chính phủ ban hành
Chính sách xã hội
1. (21/03/2022) Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (24/03/2022) Công văn 882/UBND-VX năm 2022 hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/03/2022) Kế hoạch 273/KH-BGDĐT năm 2022 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (21/03/2022) Quyết định 768/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (18/03/2022) Công văn 981/BGDĐT-GDĐH năm 2022 về rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (24/03/2022) Quyết định 362/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 380/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á và Liên minh châu Âu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/03/2022) Công văn 272/TTg-NN năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/03/2022) Quyết định 359/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (21/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (21/03/2022) Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2022 Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
2. (20/03/2022) Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (22/03/2022) Dự thảo Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (21/03/2022) Công văn 834/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (21/03/2022) Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia
4. (18/03/2022) Công văn 819/UBND-VX năm 2022 thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn phường, xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (10/03/2022) Công văn 844/BTTTT-CBC năm 2022 về tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (24/03/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (17/03/2022) Công văn 861/BVHTTDL-VHDT năm 2022 về chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Hành chính tư pháp
1. (23/03/2022) Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (23/03/2022) Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2022 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam và Bu-run-đi về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ do Chính phủ ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (23/03/2022) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
2. (23/03/2022) Quyết định 445/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (22/03/2022) Công văn 939/BVHTTDL-PC năm 2022 hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (22/03/2022) Thông báo 79/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/03/2022) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
6. (21/03/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (21/03/2022) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
8. (21/03/2022) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (24/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
2. (22/03/2022) Thông báo 844/TB-BTP về tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2022
3. (14/03/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (14/03/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (23/03/2022) Quyết định 415/QĐ-BCT năm 2022 sửa đổi Quyết định 1972/QĐ-BCT về thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (23/03/2022) Quyết định 378/QĐ-TTg năm 2022 về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/03/2022) Quyết định 29/QĐ-TCT năm 2022 về Quy chế làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố
4. (21/03/2022) Quyết định 489/QĐ-BHXH năm 2022 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (23/03/2022) Quyết định 378/QĐ-TTg năm 2022 về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (22/03/2022) Quyết định 21/QĐ-VKSTC năm 2022 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (21/03/2022) Công văn 2617/BTC-QLCS năm 2022 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (23/03/2022) Công văn 868/UBND-VX năm 2022 về tăng cường công tác quản lý hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
78 lượt xem
Tiêu điểm
Các trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Xin cho tôi hỏi các trường hợp nào người lao động bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải? - Quốc Bảo (Khánh Hòa)

Tra cứu giấy xác nhận xe ô tô tự động gia hạn đăng kiểm online

Tra cứu giấy xác nhận xe ô tô tự động gia hạn đăng kiểm online là nội dung được đề cập tại

Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;