Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự năm 2018

Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Thành viên Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự đang còn hiệu lực thi hành tính đến thời điểm hiện tại. Quý Thành viên vui lòng tham khảo tại Danh mục dưới đây:

 

 HỆ THỐNG TOÀN BỘ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ

Loại văn bản

Tên, ký hiệu văn bản

Tình trạng hiệu lực

Luật

 

 1. Bộ luật Dân sự 2015

       Còn hiệu lực

 1. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
 1. Luật thi hành án dân sự 2008
 1. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014
 1. Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Văn bản hợp nhất

 1. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH 2018 Luật Thi hành án dân sự 2008

       Còn hiệu lực

 1. Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP 2014 hợp nhất đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm
 1. Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP 2013 hợp nhất Nghị định đăng ký giao dịch bảo đảm
 1. Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định giao dịch bảo đảm

Nghị quyết

 1. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TAND

       Còn hiệu lực

 1. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự
 1. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án trả lại đơn khởi kiện
 1. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính về gửi nhận đơn khởi kiện
 1. Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 1. Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư nước ngoài tham gia
 1. Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 1. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 1. Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế
 1. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 1. Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTV về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước 1/7/1991
 1. Nghị quyết 784/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự gia đình hình sự Việt Nam Bun-ga-ri
 1. Nghị quyết 615NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp vấn đề dân sự gia đình lao động Việt nam Cu ba
 1. Nghị quyết 616-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự gia đình lao động Việt nam Hung-ga-ri

Nghị định

 1. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

       Còn hiệu lực

 1. Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
 1. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm
 1. Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định đăng ký giao dịch bảo đảm trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
 1. Nghị định 88/2008/NĐ-CP quy định về xác định lại giới tính
 1. Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 1. Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
 1. Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Thông tư

 1. Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm

      Còn hiệu lực

 1. Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
 1. Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi 01/2014/TT-NHNN quy định về nhận tiền, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
 1. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức Thi hành án dân sự
 1. Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm
 1. Thông tư 04/2016/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam
 1. Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu Thẻ căn cước công dân
 1. Thông tư 69/2015/BTC về Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo
 1. Thông tư 14/2015/BGTVT quy định việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
 1. Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
 1. Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991
 1. Thông tư 71-TC/KBNN bổ sung việc thi hành Quyết định 17/TTg-1992 về việc trả lại vàng bạc tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Thông tư liên tịch

 1. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa VKSND và TAND trong thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

       Còn hiệu lực

 1. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp QSDĐ tài sản gắn liền với đất
 1. Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự
 1. Thông tư 16/2014/BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm
 1. Thông tư 03/2014/BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại tổ chức tín dụng
 1. Thông tư 02/2014/BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ tài khoản thi hành án dân sự
 1. Thông tư 15/2013/BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quant hi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản
 1. Thông tư 02/2012/BTP-BGTVT hướng dẫn việc đăng ký cung cấp thông tin cầm cố tàu bay thế chấp tàu bay tàu biển
 1. Thông tư 08/2007/BLĐTBXH-BTP hướng dẫn nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 1. Thông tư 04/2003/BVHTT-BXD hướng dẫn quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc
 1. Thông tư 01/1999/TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Quyết định

 1. Quyết định 2057/QĐ-BTP năm 2018 thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ thi hành án dân sự hành chính

       Còn hiệu lực

 1. Quyết định 1051/QĐ-BTP năm 2018 tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự
 1. Quyết định 40/QĐ-TANDTC năm 2018 tăng cường đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự
 1. Quyết định 245/QĐ-BTP năm 2018 quy định công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 1. Quyết định 49/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch gia nhập Công ước La Hay về hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế
 1. Quyết định 364/QĐ-VKSTC năm 2017 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự
 1. Quyết định 836/QĐ-BTP năm 2017 Danh mục văn bản lĩnh vực thi hành án hết hiệu lực toàn bộ
 1. Quyết định 536/QĐ-TCTHADS năm 2017 triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
 1. Quyết định 537/QĐ-TCTHADS năm 2017 triển khai quy chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự
 1. Quyết định 273/QĐ-TCTHADS năm 2017 Tổ chức thi hành án trong nội bộ thi hành án dân sự
 1. Quyết định 362/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự
 1. Quyết định 276/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự
 1. Quyết định 243/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự
 1. Quyết định 2206/QĐ-BTP 2015 công bố thủ tục hành chính mới được sửa đổi bổ sung thay thế trong đăng ký giao dịch bảo đảm
 1. Quyết định 734/QĐ-TCTHADS về Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự
 1. Quyết định 1676/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP
 1. Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
 1. Quyết định 613/QĐ-TCTHADS về quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
 1. Quyết định 824/QĐ-TCTHADS về quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành thi hành án dân sự
 1. Quyết định 2950/QĐ-BTP 2014 công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc quản lý Bộ Tư pháp
 1. Quyết định 2471/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 1. Quyết định 566/QĐ-VKSTC 2012 về mẫu văn bản tố tụng công tác kiểm sát vụ việc dân sự
 1. Quyết định 104/2001/QĐ-TTg thành lập Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Văn bản khác

 1. Hướng dẫn 14/HD-VKSTC 2018 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân gia đình

       Còn hiệu lực

 1. Quy chế 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS 2015 về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
 1. Thông báo số 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan
 1. Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng thống nhất biểu mẫu khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 50 luật đất đai
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
40631 lượt xem
Tiêu điểm
Tiêu chuẩn với Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ cấp xã

Tiêu chuẩn với Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ cấp xã thế nào? - Minh Khải (Tiền Giang)

Ai có trách nhiệm cập nhật dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử?

Xin cho tôi hỏi trách nhiệm cập nhật dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thuộc về ai? – Thu Hương (Lâm Đồng)

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm những ai?

Cho tôi hỏi theo quy định thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm những ai? - Duy An (Hậu Giang)

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;