Chi tiết nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng có hiệu lực áp dụng từ 01/05/2016.

 

Thông tư 08 quy định nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng bao gồm: Tư vấn khảo sát xây dựng, Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Tư vấn thiết kế xây dựng công trình và Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước hoặc dự án có sử dụng vốn nhà nước. Cụ thể:

 • Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 30% trở lên.
 • Dự án đầu tư xây dựng không thuộc 2 trường hợp trên mà có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

 

 1. Nội dung về tư vấn khảo sát xây dựng

Bao gồm:

 • Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (quy định tại Điều 13 Nghị định 46/2015/NĐ-CP);
 • Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu;
 • Khảo sát hiện trường;
 • Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình;
 • Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm;
 • Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến;
 • Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn;
 • Nghiên cứu địa vật lý;
 • Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý, hóa học của đất, đá, nước;
 • Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn;
 • Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình;
 • Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
 • Các công việc khác có liên quan đến khảo sát xây dựng

Các bên thỏa thuận về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng phải phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng tương ứng với loại, cấp công trình, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng.

Căn cứ vào vào nhiệm vụ khảo sát xây dựng, giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng, yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng gói thầu để xác định khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

 1. Nội dung tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Bao gồm:

 • Nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp đồng;
 • Khảo sát địa Điểm dự án, Điều tra, nghiên cứu thị trường, thu thập số liệu về tự nhiên, xã hội, kinh tế, môi trường phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng 2014;
 • Sửa đổi, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có).

Các bên thỏa thuận về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của loại hợp đồng đảm bảo phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến dự án, chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng.

Căn cứ vào chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng gói thầu để xác định khối lượng của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

 1. Nội dung tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Bao gồm:

 • Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt;
 • Khảo sát thực địa để lập thiết kế;
 • Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các Điều 78, 79 và 80 của Luật Xây dựng 2014;
 • Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có);
 • Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 28 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Các bên thỏa thuận về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt, phù hợp với bước thiết kế, loại, cấp công trình xây dựng, các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng.

Khối lượng của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình được xác định căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, loại và cấp công trình cần thiết kế, yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

 1. Nội dung tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

Có thể bao gồm giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Các thỏa thuận của các bên về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ vào nhiệm vụ giám sát, phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng.

Khối lượng của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được xác định căn cứ vào nhiệm vụ giám sát, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, loại, cấp công trình xây dựng, thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng, yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

 

Tùy từng giai đoạn, từng loại hợp đồng mà đưa ra các sản phẩm như thiết kế cơ sở, bản vẽ hoặc báo cáo nghiệm thu,…

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1885 lượt xem
Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;