Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM

Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM được quy định thế nào? – Xuân Vinh (TP.HCM)

Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM

Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 10/08/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 20/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM

Theo quy định thí điểm phân cấp tại Điều 1 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg, quy định tại Điều 39 Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Luật số 35/2018/QH14), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức việc thực hiện các bước sau:

(1) Lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

(2) Tổ chức lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

(3) Tổ chức thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

(4) Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

(5) Cập nhật, công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định.

(6) Báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo hình thức gửi Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Hội đồng nhân dân cùng cấp.

(Điều 2 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg)

Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM

Theo khoản 4 Điều 5 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg, hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM bao gồm như sau:

- Báo cáo của cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg, các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan, văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về các nội dung điều chỉnh quy hoạch.

- Các bản vẽ thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Nội dung thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM

Nội dung thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. HCM bao gồm:

- Việc đáp ứng các yêu cầu về căn cứ điều chỉnh, điều kiện điều chỉnh và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo tính pháp lý, tính khả thi và phù hợp với quy chuẩn hiện hành và các quy chuẩn khác có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp kết quả thẩm định bằng văn bản, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch của mình.

(Khoản 4 Điều 5 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

(Khoản 1 Điều 5 Quyết định 20/2023/QĐ-TTg)

Xem thêm tại Quyết định 20/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

954 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;