Tổng hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Xin cho tôi hỏi các văn bản nào hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tại Quyết định 44/QĐ-BVHTTDL? - Thành Danh (Bình Định)

Tổng hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Tổng hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (Hình từ Internet)

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 44/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2023 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Tổng hợp văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Cụ thể, các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch như sau:

* Lĩnh vực văn hóa

- Nghị định 87-CP năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng - Ngày hết hiệu lực: 30/12/2022

- Quyết định 74/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao - Ngày hết hiệu lực: 12/12/2022

 - Quyết định 45/2008/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010 - Ngày hết hiệu lực: 12/12/2022

- Quyết định 05-VH/QĐ năm 1973 ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp địa phương - Ngày hết hiệu lực: 01/02/2022

- Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ - Ngày hết hiệu lực: 01/02/2022

- Hướng dẫn 441/2002/HD-BVHTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 1637QĐ-TTg năm 2001 về nội dung của các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Hướng dẫn 2915/2006/HD-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành Văn hóa - Thông tin làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại - Ngày hết hiệu lực: 01/02/2022

- Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Ngày hết hiệu lực: 15/4/2022

- Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện - Ngày hết hiệu lực: 15/8/2022

- Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa - Ngày hết hiệu lực: 05/02/2022

- Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh - Ngày hết hiệu lực: 15/12/2022

- Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở - Ngày hết hiệu lực: 25/8/2022

- Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật - Ngày hết hiệu lực: 15/12/2022 

- Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu - Ngày hết hiệu lực: 01/10/2022 

* Lĩnh vực thể dục, thể thao

- Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao - Ngày hết hiệu lực: 10/12/2022

- Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao - Ngày hết hiệu lực: 10/12/2022

* Lĩnh vực du lịch

Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép - Ngày hết hiệu lực: 15/02/2022

* Lĩnh vực quản lý chung

Thông tư 25/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ngày hết hiệu lực: 15/02/2022

Tổng hợp văn bản hết hiệu lực một phần trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Các văn bản hết hiệu lực một phần trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tại Quyết định 44/QĐ-BVHTTDL năm 2022 bao gồm:

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ngày hết hiệu lực: 30/12/2022

Nội dung quy định hết hiệu lực một phần: Khoản 2 Điều 2

- Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo - Ngày hết hiệu lực: 28/01/2022

Nội dung quy định hết hiệu lực một phần: Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 5 Điều 17

Xem thêm Quyết định 44/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thanh Rin

596 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;