Tổng cục Thuế sẽ tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Tổng cục Thuế sẽ tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế
Trần Thanh Rin

Có phải Tổng cục Thuế sẽ tiến hành các công việc tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế đúng không? – Thanh Bình (Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế sẽ tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Tổng cục Thuế sẽ tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 82/QĐ-TCT ngày 23/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tổng cục Thuế sẽ tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Theo đó, Tổng cục Thuế xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2024 và Quyết định 89/QĐ-BTC năm 2024 và sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Rà soát, báo cáo về chính sách thuế đối với hoạt động chế biến thủy sản gửi Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí tổng hợp báo cáo khi có chương trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ chế biến thủy sản là “hoạt động chế biến” để thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo tinh thần đã nêu tại Văn bản số 2550/BTC-TCT năm 2021 của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

(2) Tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định

- Rà soát và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT, nâng cao tính chủ động trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

- Thường xuyên rà soát hồ sơ hoàn thuế còn vướng mắc, tồn đọng để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

(3) Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định 101/QĐ-TCT năm 2024 ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Tổng cục Thuế, Quyết định 1262/QĐ-TCT năm 2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1507/QĐ-BTC năm 2022 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định  766/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

(4) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CPNghị định 107/2021/NĐ-CP

- Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan thuế các cấp;

- Xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC ngành thuế, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính;

- Thực hiện đồng bộ, triệt để việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, phục vụ giải quyết TTHC, đồng thời để khai thác, tái sử dụng;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia tạo lập tài khoản định danh điện tử, sử dụng kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và việc lưu trữ, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC.

(5) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh

- Cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh;

- Đăng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu Dữ liệu được cập nhật, đăng tải quy định kinh doanh;

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt;

- Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại Quyết định 82/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 23/01/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

242 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;