Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã mới nhất

Xin cho tôi hỏi thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã mới nhất được quy định thế nào? - Hoàng Oanh (Phú Yên)

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã mới nhất

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã mới nhất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng hợp tác xã

(1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc dịch vụ bưu chính về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) có văn bản gửi ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày có văn bản xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp Giấy phép trong đó nêu rõ lý do.

(2) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính.

(3) Thành phần hồ sơ:

(3.1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập kỷ (Phụ lục số 03 Thông tư 31/2012/TT-NHNN).

(3.2) Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.

(3.3) Đề án thành lập ngân hàng hợp tác xã, trong đó nêu rõ:

- Sự cần thiết thành lập ngân hàng hợp tác xã,

- Tên ngân hàng hợp tác xã, địa điểm đặt trụ sở chính, thời hạn hoạt động, vốn điều lệ khi thành lập, nội dung hoạt động phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụngThông tư 31/2012/TT-NHNN.

- Cơ cấu vốn góp của các thành viên, trong đó nêu rõ các thành viên góp vốn từ 05% vốn điều lệ trở lên;

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự dự kiến:

+ Sơ đồ tổ chức nhân sự,

+ Bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành, bao gồm:

++ Hội đồng quản trị: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị

++ Ban kiểm soát Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, chuyên trách;

++ Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ ngân hàng hợp tác xã;

- Năng lực quản lý rủi ro: Các loại rủi ro dự kiến phát sinh trong quá trình hoạt động (rủi ro tin dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trưởng, rủi ro thanh khoản...) và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các loại rủi ro này,

- Công nghệ thông tin:

+ Dự kiến đầu tư tài chính cho công nghệ thông tin;

+ Khả năng, áp dụng công nghệ thông tin, trong đó nêu rõ: thời gian thực hiện đầu tư công nghệ; loại hình công nghệ dự kiến áp dụng; cán bộ dự kiến và khả năng của cán bộ trong việc áp dụng công nghệ thông tin; bảo đảm hệ thống thông tin có thể tích hợp và kết nối với hệ thống quản lý của Ngân hàng Nhà nước để cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước;

- Chiến lược phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, việc cung cấp và phát triển các dịch vụ ngân hàng (phân tích rõ các dịch vụ dự kiến sẽ cung cấp, loại khách hàng...);

- Hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ:

+ Nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

+ Các quy định nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật các tổ chức tín

- Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, tối thiểu phải bao gồm: Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh, chi tiêu ăn toàn vốn tối thiểu, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

(3.4) Hồ sơ của những người dự kiến tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành:

- Danh sách nhân sự dự kiến tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành;

- Sơ yếu lý lịch (Phụ lục số 01 Thông tư 24/2023/TT-NHNN), lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

Việc xác nhận Sơ yếu lý lịch của tổ chức, cá nhân được thực hiện trên cơ sở khai thác dữ liệu cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc kiểm tra ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an; không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

(3.5) Hồ sơ của thành viên

- Danh sách các thành viên tham gia góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên và địa điểm đặt trụ sở chính; Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp, thời hạn góp vốn;

+ Họ và tên; nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú); số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn góp của thành viên

- Đơn đề nghị tham gia thành viên ngân hàng hợp tác xã;

- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản tương đương (đối với pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng);

- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận cho tổ chức (trừ các quỹ tín dụng nhân dân) được góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác xã (nếu có);

- Điều lệ (đối với pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng)

- Văn bản ủy quyền người đại diện pháp nhân (bao gồm cả đại diện phần vốn góp) tham gia là thành viên tại ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

- Bản kê khai người có liên quan của thành viên không phải là quỹ tín dụng nhân dân (Phụ lục số 02 Thông tư 24/2023/TT-NHNN;

- Báo cáo tài chính năm liền kề năm đề nghị thành lập ngân hàng hợp tác xã và Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất nhưng không quá 90 ngày trở về trước tinh từ thời điểm có văn bản đề nghị tham gia góp vốn (đối với pháp nhân không phải tổ

chức tín dụng);

- Bản kê khai nêu rõ về vốn góp, số cổ phần nắm giữ, tỷ lệ cổ phần của từng thành viên tại tổ chức tín dụng khác.

(3.6) Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính.

(3.7) Nghị quyết Đại hội thành viên đầu tiên về việc thành lập ngân hàng hợp tác xã.

(3.8) Nghị quyết của Đại hội thành viên đầu tiên về việc bầu chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát.

(3.9) Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngân hàng hợp tác xã.

(4) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

(5) Thời hạn giải quyết: 180 ngày kể từ ngày có văn bản xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(6) Lệ phí: 140.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý: Quyết định 218/QĐ-NHNN năm 2024.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

245 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;