Thu nhập của GV tiểu học lần đầu dạy ở vùng khó khăn là 23 triệu đồng

Với các mức trợ cấp, phụ cấp được quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách dành cho người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng ĐBKK) thì thu nhập của giáo viên tiểu học lần đầu công tác tại vùng ĐBKK có thể nhận được là 23 triệu đồng.

Thứ nhất, về phụ cấp thu hút, người làm việc tại vùng ĐBKK được hưởng 70% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung không quá 05 năm (60 tháng).

Thứ hai, về phụ cấp công tác lâu năm tương ứng với thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK được quy định tại Điều 5 như sau:

- Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm: mức 0,5 so với mức lương cơ sở;

- Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm: mức 0,7so với mức lương cơ sở;

- Từ đủ 15 năm trở lên: mức 1,0 so với mức lương cơ sở.

Thứ ba, trợ cấp lần đầu khi nhận công tác được quy định tại Điều 6 áp dụng cho người nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng ĐBKK:

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

- Trường hợp người có gia đình đến cùng công tác thì được trợ cấp thêm tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình và được nhận trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Thứ tư, trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch trong 1 năm là: 6 mét khối/người/tháng x số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm x chi phí mua và vận chuyển 01 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc (trừ đi) giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương

Thứ năm, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu: Mỗi năm công tác được trợ cấp bằng ½ mức lương tháng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng hoặc nghỉ hưu.

Thứ sáu, thanh toán tiền tàu xe.

Thứ bảy, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ tám, phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng.

Thứ chín, phụ cấp lưu động đối với giáo viên, viên chức quản lý  giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn là hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

Thứ mười, phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số là 50% mức lương hiện hưởng.

Sau đây là một ví dụ cho trường hợp giáo viên có hệ số lương thấp nhất - hệ số 1,86 đối với giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non (viên chức loại B) ở tháng đầu tiên nhận công tác tại vùng ĐBKK:

Nôi dung

Cách tính

Tổng tiền nhận trong 1 tháng (nếu đủ điều kiện được hưởng các loại phụ cấp)

Lương

1,86 x 1.490.000 đồng/tháng

2.711.400 đồng

Phụ cấp thu hút

70% x 2.711.400 đồng/tháng

1.897.980 đồng

Phụ cấp ưu đãi nghề

70% x 2.711.400 đồng/tháng

1.897.980 đồng

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng ĐBKK (chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK)

10 x 1.490.000 đồng

14.900.000 đồng

Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số và phụ cấp lưu động

50% x 2.711.400 đồng + 0,2 x 1.490.000

1.653.700 đồng

Tổng

23.061.060 đồng

Ngoài các phụ cấp nêu trên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giáo viên còn được nhận thêm tiền trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng ĐBKK cùng với gia đình, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK, thanh toán tiền tàu xe, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt.

Xem thêm tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Hải Thanh

26375 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;